Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1-DPO.7331-538/10 Kraków, dnia 16.07.2010 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 900/1350mm w ul. Supniewskiego i ul. Zaleskiego, na działkach nr. 473/2, 481/1 obr 5 Śródmieście"

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. , ul Senatorska 1, Kraków, działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Cisowskiego

w dniu 16.07.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/1988/10

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi Mieszkańców

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-07-19
Data publikacji:
2010-07-19
Data aktualizacji:
2010-07-19