Dokument archiwalny
Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanu wody.
Ważność: do godz. 12:00 dnia 08.06.2010 r.
Obszar: województwo małopolskie.
Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej).

Przebieg: w ciągu najbliższej doby w związku prognozowanymi opadami burzowymi istnieje możliwość lokalnych, gwałtownych i krótkotrwałych wzrostów stanu wody powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych w zlewniach Wisły, Soły, Skawy, Skawinki, Raby oraz Prądnika i Rudawy.
Skutki: zagrożenia dla obszarów zalewowych, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.

O zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie, tel. (12)616-59-99, (12)418-67-70, fax. (12) 413-89-66.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Osoba odpowiedzialna:
ANTONI NAWROT, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-06-07
Data publikacji:
2010-06-07
Data aktualizacji:
2010-06-07