Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

AU - 02-2-WKA.7331-2775/03 Kraków, dnia 21.05.2010

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Budowa odwodnienia sięgacza ul. Ciołkosza: kanał deszczowy 250 mm, L - 87 m. - wariant II, na działkach nr nr: 1076, 730, 735, 736, 1069/3 - obr. 67 Podgórze".

z wniosku : Zarządu Gospodarki Komunalnej (obecnie Zarządu Gospodarki Komunalnej i Transportu) - ul. Centralna 53, Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Zaparta

w dniu 21.05.2010r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzająca postępowanie nr AU-2/7331/1446/10


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-05-21
Data publikacji:
2010-05-21
Data aktualizacji:
2010-05-21