Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/2/39 ul. Stachiewicza 13

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. STACHIEWICZA 13


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO *
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
2 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 36, 97 m2
KONDYGNACJA - I PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, CO,

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH
7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 541, 97 zł + 139, 19 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: samodzielna kawalerka do 15 m2
- Wyposażenie: podstawowe
- Lokalizacja: Kraków z wyjątkiem Nowej Huty
- Inne: I piętro lub suchy parter, w bloku lub starym budownictwie
OFERENT JEST ZAINTERESOWANY ZAMIANĄ ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 22.03.2010 r.
*UWAGA!
Wypowiedzenie najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 31 971, 37 zł podane na dzień 19.03.2010 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych (wraz z odsetkami) istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-03-24
Data publikacji:
2010-03-24
Data aktualizacji:
2010-03-24