Dokument archiwalny
Zwrot nadpłaty za kartę pojazdu

W związku z podpisaniem w dniu 15 marca br. Polecenia Służbowego Nr 15/2010 Dyrektora Magistratu w sprawie instrukcji postępowania/procedury wewnętrznej dotyczącej zwrotu nadpłaty za karty pojazdów wydane w okresie od 21 sierpnia 2003 r. do 14 kwietnia 2006 r., Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców informuje, że rozpoczął dobrowolną wypłatę należności z tytułu nadpłaty za karty pojazdów. Wypłaty te realizowane będą na podstawie skierowanego do Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców wezwania do zapłaty, zawierającego dane osobowe wnioskodawcy, numer rejestracyjny pojazdu oraz oznaczenie jego rachunku bankowego.
Realizacja wypłat odbędzie się w miarę posiadanych na ten cel środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Wydziału.
W pierwszej kolejności zaspokajane będą należności wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, ugód sądowych oraz ugód pozasądowych związanych z wytoczonymi w tym przedmiocie powództwami. Procedurę wypłaty ułatwi załączone do wezwania pokwitowanie wpłaty oraz - w przypadku osób fizycznych - kopia dowodu osobistego.
Kwoty nadpłaty za wydanie karty pojazdu w wysokości 425 zł, wynikające z różnicy pomiędzy zapłaconą kwotą 500 zł a aktualną opłatą w wysokości 75 zł, nie należy mylić z tzw. opłatą recyklingową pobieraną w wysokości 500 zł na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załączniki:
WNIOSEK

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRUPIARZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-03-23
Data publikacji:
2010-03-23
Data aktualizacji:
2011-03-04