Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2010/3/10 ul. Okólna 26

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. OKÓLNA 26


2. Tytuł prawny do lokalu: DECYZJA ADMINISTRACYJNA
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 52,63 m2
KONDYGNACJA - III
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, CO, GAZ,

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 397, 36 zł + 210 zł
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: na lokal mniejszy
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja:
- Inne:
OFERENT JEST ZAINTERESOWANY ZAMIANĄ ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 2.02.2010 r.
Oferta jest ważna rok od daty złożenia

*UWAGA!
Zaległości czynszowe wraz z odsetkami w wysokości 9 669,30 zł podane na dzień 2.2.2010 r.
Z uwagi na powyższe w dniu 31.12.2009 r. została wypowiedziana umowa najmu
ze skutkiem na marzec 2010 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Data wytworzenia:
2010-02-03
Data publikacji:
2010-02-03
Data aktualizacji:
2011-02-09