Dokument archiwalny
WYNIKI KONKURSU OFERT NA TERAPIĘ UZALEŻNIEŃ

Komisja do wyboru ofert powołana Zarządzeniem Nr 2799/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji do wyboru ofert na realizowanie w latach 2010-2012 programów psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem z terenu Krakowa oraz członkom ich rodzin, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie wraz z zapewnieniem superwizji dla osób udzielających przedmiotowych świadczeń, wybrała do realizacji oferty złożone przez niżej wymienione placówki:

• Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Radzikowskiego 29, Kraków;
• NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej, ul. Komorowskiego 12, Kraków;
• Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień „PEMA", os. Kolorowe 21, Kraków;
• NZOZ Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, ul. Stoczniowców 7, Kraków;
• NZOZ Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73, ul. Jerzmanowskiego 40, Kraków;
• NZOZ ZOL „Czwórka" - Poradnia „Alko-Med", os. Młodości 9, Kraków;
• „PRO VITA" Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień NZOZ Kraków Śródmieście, ul. Estery 6, ul. Basztowa 5, Kraków;
• Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „ERGOMED", ul. Bonarka 18, Kraków;
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby „Dom GWAN", ul. Nadbrzezie 25, Kraków;
• Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Szpital Specjalistyczny im. J. Babińskiego SPZOZ, ul. Babińskiego 29, Kraków;
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny „DOM MONARU", ul. Suchy Jar 4, Kraków;
• NZOZ „Dobrej Nadziei", ul. Batorego 5, ul. Radomska 36, ul. Stoczniowców 7, Plac Świętego Ducha 3, Kraków;
• Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR, ul. Św. Katarzyny 3, Kraków;
• NZOZ Centrum Medyczne Prokocim Nowy, ul. Teligi 8, Kraków.

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-01-22
Data publikacji:
2010-01-22
Data aktualizacji:
2010-01-22