Dokument archiwalny
Ważna informacja dla Przedsiębiorców - nowe kody PKD

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.251.1885) od 1 stycznia 2010 roku - tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z kodami PKD 2004.

Przedsiębiorcy figurujący w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, którzy dokonali wpisu do ww. ewidencji przed 1 stycznia 2008 r. i nie dokonywali po tej dacie żadnej zmiany w posiadanym wpisie - byli zobowiązani do końca 2009r. zaktualizować swoje zaświadczenia o wpisie poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007.

Niedokonanie zmiany wpisu może spowodować po 1 stycznia 2010 roku trudności przy załatwianiu spraw bankowych, zawieraniu umów gospodarczych oraz może uniemożliwić złożenie oferty w przetargu itp.

Bezpłatnej zmiany wpisów można dokonywać codziennie (od poniedziałku do piątku) w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy Wydziału Spraw Administracyjnych UMK w Krakowie, ul. Wielicka 28a (III p.) w godz. 7:40 - 18:00.

Skorzystaj z formularza EDG-1, który pomoże ci szybko i bezbłędnie zgłosić wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmianę, wykreślenie oraz zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej.

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ CZARNY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2010-01-06
Data publikacji:
2010-01-06
Data aktualizacji:
2010-01-06