Dokument archiwalny
informacja o wynikach przetargów ustnych nieogranioczonych przeprowadzonych w dniu 20.10.2009

Informacja
dotycząca wyników przetargów ustnych nieograniczonych
W dniu 20 października 2009 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzone zostały przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków:

1. garażu Nr 1 o powierzchni użytkowej 29,41 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Staffa nr 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 20.09.2103 r. udziału wynoszącego 16/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 443/11 o powierzchni 0.0643 ha, w obrębie 3, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00076531/9. Cena wywoławcza wynosi: 28 700,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej: 4 489,00 zł. Wadium wpłaciły 3 osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w przetargu. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 39 000,00 zł w tym: cena garażu wynosi 32 900,40 zł, natomiast cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 6 099,60 zł netto.
Pierwsza opłata w wysokości 25% ceny udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 1 860,38 zł brutto, w tym 22% podatku VAT w kwocie 335,48 zł.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą garażu i użytkownikiem wieczystym do dnia 20.09.2103 r. udziału wynoszącego 16/1000 części nieruchomości gruntowej ustalono Pana Krzysztofa Krawczyka.

2. garażu Nr 2 o powierzchni użytkowej 50,86 m2, położonego w budynku wielomieszkaniowym Nr 25 w os. Albertyńskim, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17.12.2102 udziału wynoszącego 20/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 88 o powierzchni 0.0687 ha, położonej w obrębie 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/0077392/9. Cena wywoławcza wynosiła 29 344,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 3 140,00 zł. Wadium wpłaciły 2 osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w przetargu. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 36 000,00 zł, w tym cena garażu wynosi 32 148,00 zł, natomiast cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 3 852,00 zł netto. Pierwsza opłata w wysokości 25% ceny udziału nieruchomości gruntowej wynosi 1 174,86 zł zł brutto, w tym 22% podatku VAT w kwocie 211,86 zł.
W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą garażu i użytkownikiem wieczystym do dnia 17.12.2102 r. udziału wynoszącego 20/1000 części nieruchomości gruntowej ustalono Pana Piotra Pawełczuka.

3. garażu dwustanowiskowego Nr 3 położonego w budynku w os. Albertyńskim Nr 31, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni użytkowej 43,64 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 27.08.2103 r. udziału wynoszącego 18/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 99 o powierzchni 0,0688 ha, położonej w obrębie 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00077984/6. Cena wywoławcza wynosi 28 000,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 3 960,00 zł. Wadium na przetarg wpłaciła 1 osoba, która została zakwalifikowana do przetargu.
Zgodnie z § 14 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Uczestnik przetargu zaoferował jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej w kwocie 280,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu cena nieruchomości została ustalona na kwotę 28 280,00 zł w tym cena garażu wynosi 24 281,21 zł, natomiast cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 3 998,79 zł netto. Pierwsza opłata w wysokości 25% ceny udziału nieruchomości gruntowej wynosi 1 219,63 zł brutto, w tym 22% podatku VAT w kwocie 219,93 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nabywcą garażu i użytkownikiem wieczystym do dnia 27.08.2103 r. udziału wynoszącego 18/1000 części nieruchomości gruntowej ustalono Pana Stanisława Kuliga.

Przetargi na sprzedaż:

- garażu Nr 3 położonego w budynku przy ul. Friedleina Nr 28a o powierzchni użytkowej 15,32 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 6/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 113/5 o powierzchni 0,0860 ha, położonej w obrębie 45, jednostka ewidencyjna Krowodrza objętej KW KR1P/00156853/7. Cena wywoławcza wynosiła 27 000,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 4 902,00 zł,

- boksu garażowego Nr B2 położonego w budynku w os. Zgody Nr 8 o powierzchni użytkowej 6,69 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 2/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 168 o powierzchni 0,0926 ha, położonej w obrębie 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00078458/7. Cena wywoławcza wynosiła 7 800,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 740,00 zł


- lokalu użytkowego położonego w budynku wielomieszkaniowym w osiedlu Górali Nr 5, oznaczonego Nr U1 o powierzchni użytkowej 15,15 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17.12.2101 r. udziału wynoszącego 4/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 105 o powierzchni 0,1430 ha, położonej w obrębie 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00079846/1. Cena wywoławcza wynosiła 6 000,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 2 317,00 zł,


- boksów garażowych położonych w budynku wielomieszkaniowym nr 2 w osiedlu Centrum D wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 17.09.2103 r. udziału wynoszącego 4/10000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 85
o powierzchni 0.1419 ha, położonej w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00075555/6 do każdego boksu. Ceny wywoławcze boksów wynosiły:
• boksu garażowego B-1 - 2 970,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 197,00,
• boksu garażowego B-3 - 2 592,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 197,00
• boksu garażowego B-7 - 2 673,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 197,00,
• boksu garażowego B-8 - 2 835,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 197,00
• boksu garażowego B-9 - 2 673,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 197,00
• boksu garażowego B-10 - 2 673,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 197,00
• boksu garażowego B-11 - 2 835,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 197,00,
• boksu garażowego B-12 - 2 673,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 197,00,
• boksu garażowego B-15 - 2 754,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 197,00

- boksu garażowego Nr G003 położonego w budynku w os. Szkolnym Nr 33 o powierzchni użytkowej 6,05 m2, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału wynoszącego 1/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 119 o powierzchni 0,1572 ha, położonej w obrębie 45, jednostka ewidencyjna Nowa Huta objętej KW KR1P/00076773/7. Cena wywoławcza wynosiła 5 600,00 zł, w tym cena udziału w nieruchomości gruntowej 532,00 zł,


- garażu położonego w zespole garaży przy ul. Kościuszkowców oznaczonego Nr 8 o powierzchni użytkowej 13,96 m2, wraz ze sprzedażą nieruchomości gruntowej, na której jest położony, o powierzchni 0,0020 ha, oznaczonej nr działki 116/8 obręb 44 jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00216350/0. Cena wywoławcza wynosiła 12 400,00 zł.

zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż w ustalonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

Kraków, dnia 29 października 2009 r.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SKARBU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-11-02
Data publikacji:
2009-11-04
Data aktualizacji:
2009-11-04