Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

AU - 02-1-JKO.7331-1662/09 Kraków, dnia 30.10.2009r.


OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

Budowa linii kablowej SN na działkach nr 124, 125/4, 156/6, 125/9 obr. 9 Podgórze przy ul. Kapelanka w Krakowie

z wniosku Metropolix Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków występującej przez pełnomocnika Pana Konrada Kumelę

w dniu 28.10.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/3204/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek,wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-11-02
Data publikacji:
2009-11-02
Data aktualizacji:
2009-11-02