Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU - 02-2-JKO.7331-2623/06 Kraków, dnia 20.10.2009r.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
Budowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Lubocza - Niepołomice po trasie istniejącej jednotorowej linii 110kV Lubocza -Niepołomice pracującej obecnie na napięciu 15kV na działkach nr:
347, 425/2, 321, 320, 325/1, 319, 318, 317/1, 314/1, 313/1, 238/3, 306/1, 306/2, 240/2, 240/4, 259/3, 260/4, 261/3, 261/5, 262/1, 266, 267, 268, 270, 271, 274, 275, 276, 277/3, 278, 280, obr. 12 Nowa Huta, 182, 160/4 obręb 15 Nowa Huta,238, 1/1, 2/1, 2/2, 9, 10, 17, 15, 16, 18, 19/1, 19/2, 229, 65, 64/10, 64/11, 64/12, 64/13, 64/14, 64/15, 64/16, 64/1, 85/1, 85/4, 85/5, 84/2, 84/4, 248, 123/17, 123/18, 123/19, 121/19, 232/1, 119/1, 118, 243, 181, 182, 183, 184/3, 185/5, 185/6, 184/2, 186, 187, 188, 189, 190, 191/8, 191/6, 192/2, 239, 199, 200, 228/1, obr. 16 Nowa Huta,22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 55, 56, 155, 61/1, 156, 82/4, 165, 94/1, 159, 143/1, 144/2, 145/1, 145/2, 146, 147, 161, 148/3 obr. 18 Nowa Huta,171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 400, 184, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 399, 112, 123, 122, 121, 119, 118, 117, 106, 104, 105, 106, 115, 120, 124, 125, 127, 404, 222, 221/1, 218, 219/1, 405, 212, 406, 213, 215, 216, 408, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 409, 372, 392, 374, 373, 357, 416 obr. 23 Nowa Huta,202, 203, 204, 206, 209, 210, 211, 377/10, 377/1, 215, 218/1, 217/4, 217/6, 224/2, 224/1, 223, 360, 220, 237, 236/3, 235, 234, 371 obr. 26 Nowa Huta,10/1, 10/2, 11/1, 117, 108, 109, 110, 116 obr. 27 Nowa Huta,1, 6, 7, 11, 331, 332, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108 obr. 29 Nowa Huta,
330, 6, 7, 8, 9, 10/2, 11, 12, 14, 15, 16, 17/1, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/1, 29/2, 30, 31, 32/1, 32/2, 37, 38, 36/1, 36/2, 332, 39/2, 57, 58, 59, 39/1, 66, 67, 68, 333, 96, 338, 99, 97/2, 100, 322, 326, 327/1, 327/2, 327/3, 341, 328/1, 328/2 obręb 32 Nowa Huta,243/1, 244/1, 243/2, 244/2, 242/3, 243/3, 244/3, 241/3, 415, 261 obr.31 Nowa Huta
z wniosku : ENION SA Oddz. w Krakowie Zakład Energetyczny Kraków ul. Dajwór 27, Kraków występującego przez pełnomocnika p. Bogusława Golonka

w dniu 19.10.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AU-2/7331/3070/09


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców."


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-10-21
Data publikacji:
2009-10-21
Data aktualizacji:
2009-10-21