Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2009/3/61 ul. Teligi 16

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. TELIGI 16


2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO * WYROK O EKSMISJĘ Z DN. 30.05.2007 r.
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE
POW. UŻYTKOWA - 47,38 m2
KONDYGNACJA - IV
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., GAZOWA, C.O., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, BALKON

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH
7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 357,72 ZŁ + 285,01 ZŁ
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość:
- Wyposażenie techniczne:
- Lokalizacja: nie Nowa Huta, Azory
- Inne:

9. Data złożenia oferty: 18.09.2009
UWAGA!
Wypowiedzenie najmu i eksmisja zostały spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 59 311,87 zł podane na dzień 17.09.2009 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych istnieje formalna możliwość przywrócenia najmu i zamiany lokalu jedną procedurą w Wydziale Mieszkalnictwa.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-09-21
Data publikacji:
2009-09-21
Data aktualizacji:
2010-09-30