Dokument archiwalny
INFORMACJA DLA OSÓB NABYWAJACYCH NIERUCHOMOŚCI

Wydział Podatków i Opłat przypomina osobom nabywającym nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków o obowiązku zgłoszenia nieruchomości i opłacania podatku od nieruchomości. Obowiązek opłacania wymienionego podatku dotyczy również osób nabywających w spółdzielniach mieszkania lokatorskie na własność.
Nowi nabywcy nieruchomości powinni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006r nr 121 poz.844 ze zm.) w terminie 14-tu dni przesłać do Wydziału Podatków i Opłat wypełniony druk informacji o nieruchomościach - obowiązujący osoby fizyczne, lub deklarację - przeznaczoną dla osób prawnych i osób fizycznych posiadających współwłasność niewydzieloną z osobami prawnymi. Druki są dostępne w Wydziale Podatków i Opłat oraz na stronie www.bip.krakow.pl.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
Osoba odpowiedzialna:
CECYLIA WOŁOCH, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-08-07
Data publikacji:
2009-08-07
Data aktualizacji:
2009-09-04