Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

AU - 02-2-EŁY.7331-3671/06 Kraków, dnia 15.06.2009r.

 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa Trasy Galicyjskiej w Krakowie od ul. Miłosza do Al. 29 Listopada Etap II- rejon ulic Nad Strugą, 29Listopada, Legnickiej, Jabłonnej, Zawodzie, Siewnej Bociana" - dz. nr 867, 868/2, 829, 862, 863, 830, 864/2, 864/1, 1177, 823, 1176, 866, 562, 824, 560, 558, 549, 550, 547, 525, 526, 522, 524, 523, 548, 554, 502, 555, 551, 552, 553, 556, 567, 568, 557, 570, 569, 571, 572, 575, 576, 577, 578, 1182/5, 579, 586, 1182/11, 587, 588, 589, 594, 593, 595, 599, 434, 435/1, 385, 406/2, 389, 388, 386, 390, 1181/11, 1181/15, 1181/6, 1181/4, 1181/1, 393, 392, 94, 391, 99, 541, 574, 573, 581/2, 581/1, 566/2, 581/3, 822/2, 566/1, 566/3, 1182/26,1182/8obr.43Krowodrza;
252, 696, 253, 697, 694, 751, 245, 246, 247, 807, 249/3, 695, 255, 256, 683, 707/3, 707/4, 708/1, 249/2, 251, 254 obr. 22 Śródmieście;

z wniosku : Krakowskiego Zarządu Dróg (obecnie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) 31-586 Kraków ul. Centralna 53, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Garpiela

w dniu 09.06.2009r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję nr AU-2/7331/1705/09
o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego j.w.


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców


Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.30 - 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-15
Data publikacji:
2009-06-15
Data aktualizacji:
2009-06-15