Dokument archiwalny
Posiadasz prawo jazdy kategorii D1 lub D uzyskane po raz pierwszy do dnia 30 grudnia 1980 r. i wykonujesz przewóz drogowy – obowiązany jesteś odbyć szkolenie okresowe i uzyskać wpis do prawa jazdy ( wymiana prawa jazdy) do dnia 10 września 2009 r.

Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 235, poz. 1701), kierowcy wykonujący przewóz drogowy, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r., obowiązani są odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia 10 września 2009 r. Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy, a procedura dotycząca wpisu znajduje się na stronie
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub_dok_id=3276⊂=procedura&proc=KM-8

Najważniejsze informacje dotyczące zmian:

1. Wpis w prawie jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy.
2. Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
3. Wymóg odbycia kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy:
a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane do dnia 10 września 2008 r.;
b) kategorii C1, C1+E, C, C+E, wydane do dnia 10 września 2009 r.
4. Kierowca, o którym mowa w pkt. 3, wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
a) 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
b) 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
- kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
c) 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
- kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
d) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
- kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
e) 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
- kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008r.;
f) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
5. Kierowcy, o których mowa w pkt. 3, obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.
6. Osoby, o których mowa w pkt. 3, zamierzające podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy przed 10 września 2010 r., obowiązane są ukończyć kurs dokształcający:
a) kierowców przewożących rzeczy - dla kierowców pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu rzeczy,
b) kierowców przewożących osoby - dla kierowców pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przystosowanych do przewozu osób, z wyłączeniem taksówek.
7. Osoby, o których mowa w pkt. 3, zamierzające podjąć po raz pierwszy pracę na stanowisku kierowcy po dniu 10 września 2010 r., obowiązane są ukończyć szkolenie okresowe.
8. Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
Osoba odpowiedzialna:
WITOLD KRUPIARZ, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
Data wytworzenia:
2009-06-15
Data publikacji:
2009-06-15
Data aktualizacji:
2009-06-15