Dokument archiwalny
Zaproszenie dla szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2009”

W kwietniu br. startuje ogólnopolska kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2009". Po raz kolejny do akcji włącza się również Miasto Kraków. Do końca lutego br. Wydział Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa przyjmuje zgłoszenia szkół podstawowych i gimnazjalnych zainteresowanych otrzymaniem materiałów, przygotowanych w ramach kampanii - dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zgłoszenia, zawierające nazwę szkoły oraz imię, nazwisko i bezpośredni kontakt telefoniczny do osoby, która będzie koordynować przebieg kampanii w danej placówce, należy przesyłać na adres e-mail: anna.chodorowska@um.krakow.pl. Zainteresowani otrzymają zwrotną informację na temat terminu i sposobu odbioru materiałów.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł" to realizowana od 2002 roku ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania opiera się na profesjonalnych pomocach edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i dorosłych. Materiały wchodzące w skład pakietu dla gmin są przygotowywane przez praktyków, którzy na co dzień zajmują się działalnością dydaktyczną. W tym roku są to pozycje edukacyjne, które, po pierwsze: promują pozytywną profilaktykę, po drugie: ukazują jasną i ciekawą stronę życia, po trzecie: nie straszą, ale uczą kojarzyć (alkohol, narkotyki, sterydy = zło). Przystępując do kampanii, samorząd otrzymuje komplet materiałów dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz sprzedawców alkoholu i papierosów. Można je wykorzystać nie tylko na lekcjach, ale także na festynach, zawodach sportowych, w świetlicach, na zielonych szkołach, a nawet na wycieczkach i na wywiadówkach.


Patronat nad kampanią sprawują: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Komenda Główna Policji oraz Polski Komitet Olimpijski. W Krakowie akcja realizowana jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Materiały do kampanii (w ograniczonej ilości) będą przekazywane szkołom, które wcześniej zgłoszą swój udział, bezpłatnie bezpośrednio w siedzibie Wydziału Sportu i Inicjatyw Społecznych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 - Stanowiska ds. Profilaktyki i Uzależnień.

 


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ SPORTU I INICJATYW SPOŁECZNYCH
Osoba odpowiedzialna:
KRYSTYNA PALUCHOWSKA, P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2009-02-05
Data publikacji:
2009-02-05
Data aktualizacji:
2009-02-06