Dokument archiwalny
Debata Społecznego Forum Konsultacyjnego

Debata Społecznego Forum Konsultacyjnego na temat nowoczesnego, zgodnego z prawem unijnym systemu gospodarki odpadami w Krakowie odbędzie się 7 listopada 2008r. o godz. 11:00 w Sali im. J. Dietla Urzędu Miasta Krakowa. Przebieg debaty będzie można śledzić na żywo poprzez serwis internetowy DIALOG SPOŁECZNY.

Do wspólnego stołu zasiądą:

- przedstawiciele Strony Społecznej:

  • pan Feliks Stalony-Dobrzański - Zarząd Okręgu Małopolskiego Polskiego Klubu Ekologicznego,
  • pan Edward Obudziński - Społeczna Grupa Inicjatywna Porozumienia Publiczno-Prywatnego,
  • pan Edward Małek - Stowarzyszenie Ruch Inicjatyw Osiedlowych,
  • pan Leszek Reguła - Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddz. w Krakowie,

-  przedstawiciele Miasta:

  • pan Wiesław Starowicz - Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Infrastruktury Miasta,
  • pan Tadeusz Pająk - konsultant,
  • pan Marek Jaglarz - Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego,
  • pan Zbigniew Grabowski - konsultant.

Kolejne spotkania w ramach Społecznego Forum Konsultacyjnego będą odbywały się w każdy listopadowy piątek. W przyszłym tygodniu, 14 listopada zbierze się zespół pracujący nad zasadami konsultacji społecznych przy lokowaniu inwestycji uciążliwych dla lokalnych społeczności.

Więcej informacji na temat Społecznego Forum Konsultacyjnego oraz aktualnego harmonogramu debat można uzyskać na stronie DIALOG SPOŁECZNY w dziale aktualnie konsultowane inwestycje i projekty miejskie. Zapraszamy również do udziału w dyskusjach na forum internetowym.

Serwis www.dialogspoleczny.krakow.pl stanowi bazę informacji na temat prowadzonych konsultacji społecznych oraz kompendium wiedzy na ten temat. Jest interaktywnym narzędziem komunikacji społecznej zachęcającym do aktywności społecznej, wyrażania własnej opinii przez mieszkańców, dzielenia się z Urzędem Miasta swoimi poglądami, co umożliwia nam poznanie stanowisk oraz oczekiwań mieszkańców odnośnie realizowanych inwestycji i projektów miejskich.

Załączniki:
Odpowiedź na Apel Forum

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA
Osoba odpowiedzialna:
MONIKA PIĄTKOWSKA, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA DRAPIK, PODINSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-11-05
Data publikacji:
2008-11-05
Data aktualizacji:
2009-06-02