Dokument archiwalny
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wynajęcia lokali mieszkalnych
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa


Uprzejmie informuję, że Gmina Miejska Kraków zainteresowana jest wynajęciem lokali mieszkalnych, w budynkach położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków lub w miejscowościach bezpośrednio sąsiadujących z granicami administracyjnymi Miasta Krakowa, w celu ich podnajęcia lokatorom gminnym.

Lokale mieszkalne proponowane do wynajęcia mogą znajdować się w budynkach:
- istniejących, znajdujących się w eksploatacji,
- będących w trakcie budowy lub posiadających pozwolenie na budowę. W takim przypadku przewidziane jest zawarcie umowy przedwstępnej,
Gmina zainteresowana jest przede wszystkim wynajęciem lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej od 20 m2 do 45 m2, o strukturze nie większej niż dwa pokoje z kuchnią. Lokale mieszkalne muszą być w pełni wykończone i wyposażone.
W związku z powyższym proszę wszystkich zainteresowanych ewentualną współpracą z Miastem o złożenie, w terminie do dnia 31.05.2008 roku, pisemnej informacji z podaniem:
- lokalizacji nieruchomości, w której znajdują się lub będą znajdować się proponowane do wynajęcia lokale,
- rodzaju zasobu w jakim znajdują się lokale (kamienice prywatne, Spółdzielnie mieszkaniowe i inne,
- opisu nieruchomości w tym: ilość kondygnacji, ilość mieszkań, stan techniczny,
- ilości proponowanych do wynajęcia lokali mieszkalnych, ich lokalizacji i usytuowania w budynku,
- powierzchni użytkowej i mieszkalnej proponowanego do wynajęcia lokalu,
- proponowanego miesięcznego czynszu za 1 m2 wynajmowanego lokalu,
- czasokresu na jaki lokal może być wynajęty, preferowany przez Gminę okres wynajmu to 10 lat z opcją przedłużenia tego okresu na kolejne 10 letnie okresy.

Powyższe informacje można składać w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa ul. Wielopole 17a w Punkcie Obsługi Mieszkańców na parterze lub przesłać pocztą na adres Wydziału Mieszkalnictwa.

Dodatkowo informuję, że przedstawiona propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów k.c.  Jej celem jest uzyskanie danych, które pozwolą na przygotowanie szczegółowych warunków postępowania zmierzającego do nabycia w przyszłości przez Gminę Miejską Kraków prawa najmu lokali mieszkalnych.

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RENATA BIAŁEK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2008-05-08
Data publikacji:
2008-05-08
Data aktualizacji:
2008-05-14