Dokument archiwalny
17.10.2006 - Dotyczy: nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych oraz dla ich nauczycieli - opiekunów

 

***

EK-09.4317-46/06 Kraków                                                        17 października 2006 r. 

dotyczy: nagród dla uczniów krakowskich szkół za szczególne osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych oraz dla ich nauczycieli - opiekunów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół Ponadgimnazjalnych


Uprzejmie proszę o przesłanie informacji dotyczącej wyników osiągniętych przez uczniów szkoły w roku szkolnym 2005/2006, którzy byli finalistami lub laureatami w olimpiadach przedmiotowych mających zasięg krajowy lub międzynarodowy oraz informacji dotyczącej nauczycieli-opiekunów tych uczniów. Informację, której oczekuję w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2006 roku, należy sporządzić w formie pisemnej wg załączonego wzoru tabeli. Równocześnie bardzo proszę o przesłanie ww. wykazu w formie elektronicznej na adres ramatoma@um.krakow.pl.
Ponadto proszę do uzupełnionego wykazu uczniów dołączyć kopię zaświadczenia o uzyskaniu przez ucznia tytułu finalisty lub laureata, potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. 

           Z poważaniem,

Z- ca DYREKTORA WYDZIAŁU
               Jan Żądło


Otrzymują:
1. Adresaci
2. A/a

 

 

Załączniki:
Wykaz wyników w olimpiadach przedmiotowych mających zasięg krajowy lub międzynarodowy [xls]

 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ EDUKACJI
Osoba odpowiedzialna:
JACEK MATUSZEK, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
STANISŁAW ZAMOJSKI, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-10-17
Data publikacji:
2006-10-17
Data aktualizacji:
2007-01-03