Dokument archiwalny
obwieszczenie o wszczęciu postępowania

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Znak sprawy: GO-08.RJ.7625-1-22/06


                                                                           OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129 poz. 902), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, znajdującym się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, w budynku na os. Zgody 2, pok. 414, z uwagi na wprowadzenie istotnych zmian do wniosku z dnia 27.03.2006r. ponownie zamieszczone zostały dane o wniosku: Polskiej Telefonii Komórkowej " Centertel"Sp z .o.o. ul. Skierniewicka 10A 01-230 Warszawa działającej przez pełnomocnika Pana Łukasza Opałka " Operandi" Sp. z o. o.ul. Dietla 81/9, 31-050 Kraków , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Zainstalowanie anten nadawczo-odbiorczych na istniejącej stacji telefonii komórkowej nr 2768 "Kościelniki" zlokalizowanej przy ul. Dybowskiego na działce 269 obr.23 j.ew. Nowa Huta, polegające na montażu anteny radioliniowej typu RLA 38-03 zgodnie z konfiguracją przedstawioną w raporcie.
Jednocześnie informuje się, że z w/w wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2, pokój nr 8. Uwagi i wnioski
w przedmiotowej sprawie składać można w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 16.10.2006r.


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Osoba odpowiedzialna:
TADEUSZ FREISLER, DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ZOFIA WAWAK, INSPEKTOR
Data wytworzenia:
2006-10-16
Data publikacji:
2006-10-16
Data aktualizacji:
2006-10-16