Alkohol - informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - III rata opłaty rocznej.

Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Administracyjnych przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w Krakowie, że do 30 września 2020 r. należy dokonać wpłaty III raty opłaty rocznej.

 

Niedokonanie opłaty w terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej lub wygaśnięciem zezwolenia.

 

Należność można uiścić w kasach urzędu (gotówką lub kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w PKO BP:

 

90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

 

z adnotacją „opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu”, podając jednocześnie numer teczki.

 

Informacji na temat opłat udzielamy pod numerami telefonów: 12 616-9304 do 9307, 9310, 9322, 9190 i 9122.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU -
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2020-09-14
Data publikacji:
2020-09-14
Data aktualizacji:
2020-09-14