Informacja dotycząca szczepień ochronnych przeciw grypie

Gmina Miejska Kraków realizuje Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku. W ramach programu przewidziano bezpłatne wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie przez lekarza lub pielęgniarkę. Program realizowany jest w określonych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa.

 

WYKAZ REALIZATORÓW SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE PO 65 r.ż. ORAZ NUMERÓW TELEFONÓW

 

Jednocześnie, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 września br. szczepienia przeciw grypie są refundowane.

Szczepionka przeciw grypie jest refundowana w wysokości 50% dla:

- dzieci w wieku od 3 do 5 lat,

- dorosłych, do 65 roku życia z chorobami współistniejącymi np. z chorobami metabolicznymi, kardiologicznymi, oddechowymi, po transplantacjach,

- kobiet w ciąży,

- dorosłych od 65 roku życia do 75 roku życia.

Szczepionka przeciw grypie jest bezpłatna dla osób powyżej 75 roku życia.

 

Przed szczepieniem należy zarejestrować się telefonicznie w jednej z placówek realizującej Program lub innej, w której ma się odbyć szczepienie. Konsultacja lekarska może odbyć się na dwa sposoby, tj. w formie teleporady lub bezpośredniej konsultacji internistycznej w przychodni. O sposobie przeprowadzenia badania decyduje lekarz postępujący zgodnie z obowiązującymi zasadami w określonej przychodni.

 

Pełną informację na temat szczepień przeciw grypie można także uzyskać pod numerem Całodobowego Telefonu Informacji Medycznej (12) 661-22-40.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU -
Osoba publikująca:
AGNIESZKA MARKIELOWSKA
Data wytworzenia:
2020-09-10
Data publikacji:
2020-09-10
Data aktualizacji:
2020-09-10