Zatwierdzenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019”

Zarządzeniem nr 1783/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 lipca 2020 r. zatwierdzono wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019”.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DARIUSZ WALCZAK
Data wytworzenia:
2020-07-31
Data publikacji:
2020-07-31
Data aktualizacji:
2020-07-31