Wznowienie obsługi klientów w POM Serenada i POM Bronowice - dowody osobiste, ewidencja ludności

Wydział Spraw Administracyjnych informuje, że od dnia 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) wznawia obsługę w punktach obsługi mieszkańców wyłącznie w galeriach Bronowice i Serenada.

Obsługa klientów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 w zakresie:

- złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,

- zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

- zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego,

- zgłoszenia wyjazdu za granice RP lub powrotu z wyjazdu za granice RP.

 

Jednocześnie informujemy, że obsługa przedsiębiorców w sprawach związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w ww. punktach pozostaje bez zmian.

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ROBERT POPENDA
Data wytworzenia:
2020-07-28
Data publikacji:
2020-07-28
Data aktualizacji:
2020-07-28