Rejestracja jednostek pływających

Nowe zasady rejestracji jachtów i innych jednostek pływających

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020 r. procedura zewnętrzna SA-57 nie będzie realizowana. Wynika to z uchylenia po tym dniu art. 20 ust. 3, ust. 3 lit. a) oraz ust.3 lit. b) ustawy z dnia 14 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz U. z 2019 r. poz. 2168), w oparciu o który dokonywana była dotychczasowa rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.

 

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r., poz. 1137 z późn. zm.). Na podstawie ww. ustawy rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m będą prowadzić starostwa i właściwe polskie związki sportowe w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133).

 

Ustawa dostępna jest pod adresem internetowym:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001137

 

Obowiązkowi rejestracji będzie podlegać:

1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;

2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich;

3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

 

Osoby, które posiadają zarejestrowane ww. jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

 

Obowiązkowi rejestracji nie będzie podlegać:

1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;

2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;

3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej będzie można złożyć w dowolnie wybranym organie rejestrującym, w tym również w formie elektronicznej.

Z uwagi na to, że będzie to nowo realizowane zadanie wymagające dużej reorganizacji pracy, informujemy o możliwych utrudnieniach w początkowym okresie wejścia w życie ww. zadania. Za wszelkie ewentualne problemy naszych klientów z góry przepraszamy

i prosimy o wyrozumiałość w początkowym okresie wdrażania tego zadania.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Referatu Handlu i Usług w Wydziale Spraw Administracyjnych:

- tel. (12) 616 92 52

- tel. (12) 616 93 15

- tel. (12) 616 93 14

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA RUDNICKA-DRABIK
Data wytworzenia:
2020-07-27
Data publikacji:
2020-07-27
Data aktualizacji:
2020-07-27