Dokument archiwalny
Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych

Gmina Miejska Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nabycie praw do lokali mieszkalnych. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1,  nie później niż do dnia 05.08.2020 r. do godz. 14.00

Ogłoszenie

 

Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3-4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

 

„Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych”

 

W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 1315/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia tj. wydania nieruchomości Kupującemu: nie później niż do dnia 30.11.2020 r.

 

Przedmiot zamówienia:

 

  1. Nabycie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej, na rynku pierwotnym.
  2. Zamawiający zainteresowany jest nieruchomościami położonymi w obrębie granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
  3. Zamawiający zainteresowany jest dwoma lokalami mieszkalnymi o powierzchni użytkowej od 39 m2 do 48 m2 każdy. Dopuszczalne jest również złożenie oferty sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego o powierzchni od 39 m2 do 48 m2 W pierwszej kolejności rozpatrywane będą oferty obejmujące lokale mieszkalne wykończone zgodnie ze standardem określonym w specyfikacji.

 

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków - nie później niż do dnia 05.08.2020 r. do godz. 14.00. Decyduje data złożenia oferty w Urzędzie.

 

Ze specyfikacją zawierającą szczegółowe warunki zamówienia można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub odebrać w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Punkt Obsługi Mieszkańców, pok. 6.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

  1.  Specyfikacja
  2.  Formularz Oferty
  3.  Ogólne warunki umowy
  4.  Standard wykończenia i wyposażenia lokali
  5.  Standard wykończenia lokali (stan deweloperski)

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANDRZEJ POZNAŃSKI - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA RZYCKA
Data wytworzenia:
2020-07-24
Data publikacji:
2020-07-24
Data aktualizacji:
2020-07-24