Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek realizacyjny nr III od km 640+600 węzeł Widoma (bez węzła) do km 658+896,30 węzeł „Igołomska” (bez węzła) w Krakowie, długości 18,296 km, zlokalizowana w województwie małopolskim w powiecie krakowskim w gminie Iwanowice w miejscowości Zalesie; w gminie Michałowice w miejscowościach: Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Pielgrzymowice, Raciborowice; w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach: Goszcza, Sadowie, Łuczyce, Maciejowice, Wiktorowice, Zastów oraz na terenie gminy miejskiej Kraków w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S7 War-szawa – Kraków, odcinek Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”)

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy-gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 ze zm.), oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.)

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

 

zawiadamia, że na wniosek inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 20 lipca 2020 r. została wydana decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 30/2020, znak: WI XI.7820.1.1.2020.MS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek realizacyjny nr III od km 640+600 węzeł Wi-doma (bez węzła) do km 658+896,30 węzeł „Igołomska” (bez węzła) w Krakowie, długości 18,296 km, zlokalizowana w województwie małopolskim w powiecie krakowskim w gminie Iwanowice w miejscowości Zalesie; w gminie Michałowice w miejscowościach: Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Pielgrzymowice, Raciborowice; w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach: Goszcza, Sadowie, Łuczyce, Maciejowice, Wiktorowice, Zastów oraz na terenie gminy miejskiej Kraków w ramach zadania: „Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”),

 

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na terenie województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim, w gminie Iwanowice w miejscowości Zalesie, w gminie Michałowice w miejscowościach: Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Pielgrzymowice, Raciborowice, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach: Goszcza, Sadowie, Łu-czyce, Maciejowice, Wiktorowice, Zastów oraz na terenie gminy miejskiej Kraków, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, które znajdują się:

 

a) między liniami rozgraniczającymi teren projektowanego pasa drogi ekspresowej S7 (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

1/13 (1/11), 55/4 (55/2), 54/5 (54/2), 53/1 (53), 52/4 (52/1), 51/6 (51/1), 50/4 (50), 176/4 (176/2), 75/10 (75/4), 77/12 (77/4), 77/17 (77/6), 77/22 (77/8), 78/3 (78), 79/5 (79/1), 80/5 (80/1), 81/5 (81/1), 82/12 (82/2), 83/5 (83/1), 83/10 (83/2), 84/3 (84), 85/3 (85), 86/3 (86), 87/20 (87/5), 87/10 (87/3), 87/15 (87/4), 88/3 (88), 89/3 (89), 90/3 (90), 91/3 (91), 92/3 (92), 93/5 (93/1), 93/10 (93/2), 94/3 (94), 95/3 (95), 96/2 (96), 107/2 (107), 108/2 (108), 109/2 (109), 110/2 (110), 111/3 (111), 111/4 (111), 112/3 (112), 113/3 (113), 97/3 (97/1), 98/1 (98), 115/3 (115), 116/9 (116/2), 116/6 (116/1), 116/14 (116/3), 117/19 (117/8), 117/22 (117/8), 117/17 (117/6), 117/14 (117/4), 182/4 (182/2), 145/5 (145/2), 157/3 (157), 158/2 (158), 159/1 (159), 160/1 (160), 161/1 (161), 162/1 (162), 183/5 (183/2),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

131/6 (131/1), 131/10 (131/4), 131/8 (131/3), 132/4 (132/2), 133/2 (133), 134/7 (134/1), 290/2 (290), 136/14 (136/7), 136/11 (136/6), 136/8 (136/5), 137/12 (137/4), 137/16 (137/5), 137/8 (137/1), 139/14 (139/3), 139/10 (139/2), 139/18 (139/4), 139/7 (139/1), 292/4 (292/1), 146/7 (146/2), 138/3 (138/1), 147/1 (147), 151/7 (151/3), 151/9 (151/4), 151/11 (151/5), 200/2 (200), 159/3 (159/1), 199/2 (199), 198/3 (198), 197/1 (197), 196/1 (196), 195/2 (195), 194/2 (194), 295/2 (295), 225/4 (225), 226/3 (226), 227/3 (227), 228/5 (228/1), 228/9 (228/2), 229/3 (229), 230/3 (230/2), 231/3 (231/2), 232/5 (232/1), 232/6 (232/1), 233/3 (233/1), 248/3 (248), 247/1 (247), 246/1 (246), 249/8 (249/2), 249/5 (249/1), 303/3 (303), 245/4 (245/1), 140/3 (140), 129/2 (129), 128/2 (128), 127/12 (127/4), 127/9, 127/14 (127/8), 127/16 (127/10), 126/2 (126),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Raciborowice, nr 120608_2.0009

45/1 (45), 44/1 (44), 43/4 (43/1), 43/2, 42/2 (42), 41/2 (41), 46/2 (46), 49/1 (49), 50/2 (50), 86/2 (86), 87/3 (87), 88/3 (88), 89/3 (89), 85/5 (85), 78/11 (78/2), 178/3 (178), 179/3 (179), 90/3 (90), 91/3 (91), 92/2 (92), 93/2 (93), 94/2 (94), 95/1 (95), 96/1 (96), 180/3 (180), 182/3 (182), 183/3 (183), 185/3 (185), 186/1 (186), 187/1 (187), 188/3 (188), 189/3 (189), 190/1 (190), 192/1 (192), 194/1 (194), 191/3 (191), 193/3 (193), 195/3 (195), 197/3 (197), 198/3 (198), 199/3 (199), 201/3 (201), 203/2 (203), 166/3 (166), 165/1 (165),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Sieborowice, nr 120608_2.0010

21/4 (21/2), 21/6 (21/2), 20/2 (20), 19/2 (19), 18/3 (18/1), 248/3 (248), 221/2 (221), 222/2 (222), 229/24 (229/6), 229/22 (229/5), 229/20 (229/4), 229/18 (229/3), 229/32 (229/14), 229/34 (229/16), 229/26 (229/9), 229/28 (229/10), 229/30 (229/12),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Wola Więcławska nr 120608_2.0014

48/5 (48/2), 47/5 (47/2), 46/20 (46/4), 46/22 (46/13), 45/5 (45/2), 148/7 (148/2), 148/3 (148/1), 387/7 (387/5), 182/6 (182/3), 147/3, 147/5, 146/6, 146/8, 147/12 (147/6), 147/9 (147/4), 146/22 (146/11), 146/17 (146/7), 146/14 (146/5), 146/19 (146/9), 145/6 (145/2), 146/10, 145/8 (145/1), 183/5, 186/8 (186/3), 186/6 (186/4), 183/7 (183/6), 182/8 (182/4), 178/8 (178/4), 177/8 (177/4), 176/4 (176/1), 173/4 (173/1), 172/6 (172/1), 169/4 (169/1), 168/4 (168/1), 165/4 (165/1), 164/4 (164/1), 161/9 (161/3), 160/4 (160/1), 157/4 (157/1), 156/6 (156/1), 391/5 (391/2), 173/5 (173/2), 172/7 (172/4), 169/5 (169/2), 168/5 (168/2), 165/5 (165/2), 164/5 (164/2), 161/5 (161/2), 160/5 (160/2), 157/5 (157/2), 156/7 (156/4), 152/2 (152), 153/1 (153),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, Zagórzyce Dworskie, nr 120608_2.0015

32/3 (32), 33/3 (33), 34/3 (34), 37/14 (37/5), 37/9 (37/1), 38/5 (38/1), 38/9 (38/2), 39/5 (39/1), 154/2 (154), 40/4 (40/2), 39/2, 119/5 (119/1), 120/10 (120/3), 121/5 (121/1), 122/4 (122/1),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Goszcza, nr 120605_2.0006

475/2 (475/1), 236/1 (236), 236/3 (236), 235/2 (235), 473/2 (473/1), 237/2 (237), 240/4 (240/1), 240/8 (240/2), 242/3 (242), 241/3 (241/1), 437/2 (437), 244/3 (244), 245/4 (245/1), 245/8 (245/2), 246/4 (246/1), 246/8 (246/2), 249/10 (249/6), 249/7 (249/1), 250/1 (250), 251/4 (251), 252/1 (252), 283/17 (283/13), 284/1 (284), 303/5 (303/1), 303/10 (303/2), 302/2 (302), 306/5 (306/1), 306/8 (306/2), 307/3 (307), 308/3 (308), 309/3 (309), 442/3 (442), 310/3 (310), 301/1 (301), 300/2 (300), 315/5 (315/1), 315/7 (315/2), 315/9 (315/2), 314/2 (314), 464/2 (464), 333/2 (333), 334/2 (334), 313, 439/1 (439), 299/1 (299), 335/3 (335), 312, 336, 443, 298/1 (298), 311/2 (311),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Łuczyce, nr 120605_2.0012

1/21 (1/15), 3/25 (3/14), 3/27 (3/15), 1/18 (1/6), 2/17 (2/1), 2/37 (2/13), 2/40 (2/14), 2/20 (2/4), 2/23 (2/5), 2/29 (2/9), 2/10, 3/29 (3/19), 3/31 (3/20), 3/21 (3/3), 2/26 (2/7), 2/32 (2/11), 2/33 (2/12), 537/2 (537), 23/18 (23/10), 24/1 (24), 159/15 (159/2), 159/22 (159/14), 158/19 (158/9), 158/14 (158/6), 158/12 (158/5), 554/3 (554/1), 157/3 (157/2), 157/1, 156/2, 156/7 (156/3), 156/12 (156/4), 205/8 (205/2), 205/10 (205/3), 204/4 (204/1), 204/6 (204/2), 203/5, 202/10, 203/3, 203/4, 202/7, 202/9, 203/7, 203/19 (203/8), 203/21 (203/9), 203/23 (203/10), 203/25 (203/17), 202/20 (202/6), 202/23 (202/8), 202/17 (202/4), 202/12 (202/3), 201/9 (201/1), 201/10 (201/3), 201/12 (201/4), 201/14 (201/5), 200/1 (200), 557/3 (557), 207/4 (207), 208/10 (208/3),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Maciejowice, nr 120605_2.0013

2/10 (2/3), 2/17 (2/7), 2/13 (2/6), 2/14 (2/6), 3/1 (3), 6/3 (6/2), 383/8 (383/1),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Sadowie, nr 120605_2.0018

14/3 (14), 207/4 (207/2), 13/3 (13/1), 13/5 (13/2), 66/3 (66), 69/1 (69), 68/1 (68), 67/2 (67), 65/6 (65/2), 65/11 (65/3), 65/16 (65/4), 64/3 (64), 209/3 (209), 63/5 (63/2), 102/3 (102), 101/3 (101), 103/2 (103), 104/2 (104), 105/2 (105), 106/4 (106/1), 106/6 (106/2), 107/2 (107),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

40/1 (40), 39/1 (39), 38/1 (38), 58/1 (58), 35/1 (35), 37/1 (37), 555/1 (555), 36/1 (36), 31/1 (31), 29/1 (29), 28/3 (28/2), 27/1 (27), 26/3 (26/2), 24/1 (24), 23/1 (23), 22/1 (22), 21/1 (21), 13/5 (13/1), 1, 2/1 (2), 3/5 (3/4), 4/1 (4), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 248/1 (248), 364/61, 364/14, 364/62, 364/19, 364/18, 364/26, 364/25, 364/24, 364/23, 364/33, 364/32, 364/31, 360, 364/40, 364/39, 364/38, 361, 362, 364/47, 363, 364/46, 364/54, 364/53, 364/92 (364/6), 364/82 (364/55), 364/66 (364/10), 364/64 (364/9), 364/68 (364/13), 364/84 (364/56), 364/70 (364/17), 364/72 (364/22), 364/86 (364/57), 364/94 (364/29), 364/74 (364/30), 364/76 (364/37), 364/88 (364/58), 364/78 (364/45), 364/80 (364/52), 364/90 (364/59), 364/96 (364/63), 379/10 (379/2), 379/12 (379/5), 379/15 (379/6), 380/29 (380/4), 380/26 (380/3), 380/24 (380/2), 382/1 (382), 383, 385, 386/1 (386), 388/1 (388), 389/1 (389), 390/1 (390), 381/1 (381), 558/1 (558), 384/1 (384), 374/3 (374/1), 374/6 (374/2), 373/1 (373), 413/1 (413), 419, 420/1 (420), 422/1 (422), 425/1 (425), 428/1 (428), 421/2 (421/1), 418/7 (418/3), 418/5 (418/2), 417/1 (417), 429/1 (429), 433/1 (433), 438/10 (438/4), 434/1 (434), 437/1 (437), 438/7 (438/3), 430/1 (430), 439, 440/1 (440), 364/99 (364/44), 94/1 (94),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0004

1/30 (1/17), 1/32 (1/18),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

13/1 (13), 504/1 (504), 15/1 (15), 14/1 (14), 16/1 (16), 17/1 (17), 18/1 (18), 19/1 (19), 20/1 (20), 21/1 (21), 12/1 (12), 12/2 (12), 45/1 (45), 22/1 (22), 576/1 (576), 577, 24/1 (24), 25/1 (25), 515/15 (515/7), 515/12 (515/6), 34/1 (34), 33/1 (33), 32/1 (32), 31/1 (31), 30/1 (30), 29/1 (29), 489/2 (489), 46/1 (46), 511/3 (511/1), 511/6 (511/2), 49/10 (49/5), 50/3 (50/1), 50/5 (50/2), 49/2, 49/6 (49/1), 475/15 (475/9),475/3, 49/8 (49/4), 529/1 (529), 160/8 (160/4), 160/19 (160/5), 159/12 (159/2), 160/14 (160/6), 159/7 (159/1), 159/14 (159/6), 158/8 (158/1), 158/10 (158/7), 264/81 (264/65), 264/73 (264/25), 156/3 (156/2), 508, 157, 154, 153, 150, 149, 146, 145, 142, 141, 155/1 (155), 152/1 (152),151/1 (151), 148/1 (148), 147/1 (147), 144/1 (144), 143/1 (143), 140/1 (140), 139/3 (139/2), 138/3 (138/2), 137/3 (137/2), 136/3 (136/2), 135/3 (135/2), 134/3 (134/2), 133, 132, 131, 266/4 (266/3), 264/82 (264/65), 267/1 (267), 268, 271, 272, 275/1, 276/3, 276/2, 276/1, 502, 269/1 (269), 270/1 (270), 273/1 (273), 274/2 (274/1), 277/4 (277/3), 277/2, 277/1, 134/1, 135/1, 136/1, 137/1, 138/1, 139/1, 266/1, 266/2,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0002

265/2 (265/1), 224/4 (224/3), 225/5 (225/3), 226/5 (226/3), 226/8 (226/4), 216/2 (216/1), 215/2 (215/1), 214/2 (214/1), 213/2 (213/1), 212/2 (212/1), 211/2 (211/1), 210/2 (210/1), 227/1, 228/1, 229/3, 229/4, 230/1, 288/1, 231/1, 234/1, 235/1, 236/7, 236/9, 236/6, 236/8, 318/1, 318/2, 242/1, 239/1, 240/3, 240/4, 244/6, 244/7, 243/1, 244/9, 244/10, 244/4, 244/8, 254/12 (254/8), 253/6, 254/10 (254/7), 253/9, 253/7, 253/8, 253/4, 256/8 (256/7), 257, 258/1, 232/1, 233/1, 237/3, 237/4, 238/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/2, 248/3, 248/4, 252/1, 251/2, 251/3, 250/1, 294/2 (294/1), 249/1, 249/2, 249/3, 289/2 (289/1), 290/5 (290/3), 290/4, 263, 262/1, 261/1, 260/1, 259/2 (259/1), 289/3 (289/1), 295/7 (295/4), 295/11 (295/5),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0010

1, 2, 3, 4, 6/2, 6/5, 6/8, 6/9, 6/10, 6/13, 6/14, 6/15, 6/19, 6/20, 6/21, 9, 569, 570, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4, 572, 573/1, 573/2, 578/1 (578), 579/1 (579),579/2 (579),579/3 (579),579/4 (579), 579/5 (579),579/6 (579),608, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 618, 619, 621, 900, 901, 902, 903, 904, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0009

7, 12/3 (12/2), 13/61 (13/7), 13/63 (13/8), 13/65 (13/19), 13/67 (13/27), 13/69 (13/32), 13/71 (13/40), 13/78 (13/56),13/73 (13/56),13/77 (13/60), 17/1 (17), 18, 19/1 (19), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 29, 30, 31, 32/3 (32/1), 32/5 (32/2), 33/1 (33), 101/2,101/3 (101/1), 475/1 (475), 478, 484, 485, 486, 487, 488, 489/1 (489), 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501/1 (501), 545, 546, 547, 548, 549 ,550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 590/1 (590), 591/1 (591), 597, 598, 602, 603, 599/1 (599),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

39/3 (39/2), 40/1 (40), 41, 42/1 (42), 44/1 (44), 44/2 (44), 45/2, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 78/3 (78), 85/1 (85), 86/1 (86), 87, 88, 89, 136/1 (136), 161/5, 161/14 (161/7), 161/16 (161/8), 163, 164, 165/1, 165/5, 165/6, 165/16, 165/17, 165/18, 165/19, 165/20, 165/21, 165/22, 165/23, 165/24, 165/25, 165/26, 165/27, 165/28, 165/29, 165/30, 165/31, 165/32, 165/33, 165/34, 165/35, 165/36, 165/37, 165/38, 165/39, 165/40, 165/41, 165/42, 165/43, 165/44, 165/45, 165/46, 165/47, 165/48, 165/49, 165/50, 165/51, 165/52, 165/53, 165/54, 165/55, 165/56, 165/57, 165/58, 165/59, 165/60, 165/61, 165/62, 165/63, 165/64, 165/65, 165/68, 165/69, 165/71 (165/2), 165/75 (165/8), 165/77 (165/10), 165/80 (165/66), 165/82 (165/67), 165/86 (165/70), 171/6 (171/4), 171/9 (171/5), 329/1 (329), 330/1 (330), 331/1 (331), 342/1 (342), 343/3 (343/1), 348/1 (348), 349/1 (349), 350/4 (350/1), 350/6 (350/3), 381, 382/8 (382/2), 382/15 (382/7), 382/16 (382/7), 392/3 (392/1), 431/5 (431), 455, 456, 457, 458, 459, 460/1 (460), 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 524/1 (524), 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536/1 (536), 537/1 (537), 538/1 (538), 539/1 (539), 609, 610, 611/1 (611), 612/1 (612), 613, 614, 615, 616, 617/1 (617), 621/1 (621), 622,623, 624/1 (624), 625, 626/1 (626),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0020

29/1 (29), 30/1 (30), 292/1 (292),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0047

51/18, 263/8, 263/11, 263/12, 308/1 (308), 392, 393, 400/1 (400), 423/1 (423), 424/1 (424), 425/1 (425), 426/1 (426), 427/1 (427), 429/1 (429), 432/1 (432), 433/1 (433), 434/1 (434), 435/1 (435), 436/1 (436), 439/1 (439), 475/1 (475), 476/1 (476), 477/1 (477), 478/1 (478), 484/1 (484), 485/1 (485), 486/1 (486), 487;

b) między liniami rozgraniczającymi teren, w granicach pasów drogowych innych dróg publicznych, objętych obowiązkiem budowy innych dróg publicznych, o którym mowa art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-cji w zakresie dróg publicznych (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstała w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

1) Projektowana droga gminna nr 1, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

50/5 (50), 51/7 (51/1), 52/5 (52/1), 53/2 (53), 54/6 (54/2),

2) Projektowana droga gminna nr 2, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

50/2 (50), 51/5 (51/1), 52/3 (52/1),

3) Droga powiatowa nr 2148K, klasy Z,

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

50/3 (50), 75/6 (75/3), 75/7 (75/4), 75/11 (75/4),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Wola Więcławska, nr 120608_2.0014

144/5 (144/2), 145/5 (145/2), 186/5 (186/4), 45/6 (45/2), 148/8 (148/2), 178/7 (178/4), 182/7 (182/4),

4) Projektowana droga gminna nr 3a, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

75/9 (75/4), 77/11 (77/4), 77/16 (77/6), 77/21 (77/8), 78/2 (78), 79/4 (79/1), 80/4 (80/1), 81/4 (81/1), 82/11 (82/2), 83/4 (83/1), 83/9 (83/2), 84/2 (84), 85/2 (85), 86/2 (86), 87/9 (87/3), 87/14 (87/4), 87/19 (87/5), 88/2 (88), 89/2 (89), 90/2 (90), 91/2 (91), 92/2 (92), 93/4 (93/1), 93/9 (93/2), 94/2 (94), 95/2 (95),

5) Projektowana droga gminna nr 3b, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

111/2 (111), 112/2 (112), 113/2 (113), 115/2 (115), 116/10 (116/2),

6) Projektowana droga gminna nr 4a, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

75/12 (75/4), 76/21 (76/2), 77/13 (77/4), 77/18 (77/6), 77/23 (77/8), 78/4 (78), 79/6 (79/1), 80/6 (80/1), 81/6 (81/1), 81/7 (81/2), 82/13 (82/2), 83/6 (83/1), 83/11 (83/2), 84/4 (84), 85/4 (85), 86/4 (86), 87/11 (87/3), 87/16 (87/4), 87/21 (87/5), 88/4 (88), 89/4 (89), 90/4 (90), 91/4 (91), 92/4 (92), 93/6 (93/1), 93/11 (93/2),

7) Projektowana droga gminna nr 4b, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

96/3 (96), 97/4 (97/1), 98/2 (98), 116/5 (116/1), 116/8 (116/2), 117/12 (117/3), 117/20 (117/8), 117/16 (117/6),

8) Droga gminna nr 600143K, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

116/7 (116/1), 116/13 (116/3), 117/15 (117/4), 145/6 (145/2),

9) Projektowana droga gminna nr 5, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

145/4 (145/2), 157/2 (157), 158/1 (158), 183/4 (183/2),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Wola Więcławska, nr 120608_2.0014

44/4 (44/1), 45/4 (45/2), 146/13 (146/5), 146/16 (146/7), 146/18 (146/9), 147/8 (147/4), 147/11 (147/6), 148/6 (148/2), 46/19 (46/4), 47/4 (47/2), 48/4 (48/2),

10) Projektowana droga gminna nr 6, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Wola Więcławska, nr 120608_2.0014

156/8 (156/4), 157/6 (157/2), 160/6 (160/2), 161/6 (161/2), 164/6 (164/2), 165/6 (165/2), 168/6 (168/2), 169/6 (169/2), 172/8 (172/4), 173/6 (173/2), 176/5 (176/1), 176/7 (176/2), 177/5 (177/2), 177/10 (177/4), 178/5 (178/2), 178/10 (178/4), 391/4 (391/2),

11) Projektowana droga gminna nr 7, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Zagórzyce Dworskie, nr 120608_2.0015

119/7 (119/1), 120/11 (120/3),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Goszcza, nr 120605_2. 0006

299/2 (299), 300/3 (300), 300/4 (300), 301/2 (301), 302/3 (302), 303/6 (303/1), 303/11 (303/2), 311/3 (311), 439/2 (439),

12) Projektowana droga gminna nr 8a, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Goszcza, nr 120605_2. 0006

237/3 (237), 236/4 (236), 240/5 (240/1), 241/4 (241/1), 473/3 (473/1),

13) Projektowana droga gminna nr 8b, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Wola Więcławska, nr 120608_2.0014

151/2 (151), 152/1 (152), 391/6 (391/2),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Zagórzyce Dworskie, nr 120608_2.0015

32/2 (32), 33/2 (33), 34/2 (34), 37/12 (37/3), 37/13 (37/5), 37/8 (37/1), 38/4 (38/1), 38/8 (38/2), 39/4 (39/1),

14) Droga powiatowa nr 2154K, klasy Z,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Goszcza, nr 120605_2. 0006

243/1 (243), 244/4 (244), 245/6 (245/1), 245/10 (245/2), 246/6 (246/1), 246/10 (246/2), 247/5 (247/3), 471/2 (471/1), 242/2 (242), 244/1 (244),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Zagórzyce Dworskie, nr 120608_2.0015

119/2 (119/1), 120/4 (120/1),

15) Projektowana droga gminna nr 9a, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Zagórzyce Dworskie, nr 120608_2.0015

119/3 (119/1), 120/7 (120/2), 120/9 (120/3), 121/4 (121/1), 121/7 (121/2), 122/3 (122/1),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Goszcza, nr 120605_2. 0006

244/2 (244), 245/3 (245/1), 245/7 (245/2), 246/3 (246/1), 246/7 (246/2), 249/9 (249/6), 302/1 (302), 303/4 (303/1), 303/9 (303/2), 305/2 (305), 306/4 (306/1), 306/7 (306/2), 307/2 (307), 308/2 (308), 309/2 (309), 310/2 (310), 311/1 (311), 315/4 (315/1), 315/8 (315/2), 316/2 (316), 442/2 (442), 300/1 (300),

16) Projektowana droga gminna nr 9b, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Goszcza, nr 120605_2. 0006

335/2 (335),

17) Droga gminna nr 600238K, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Sadowie, nr 120605_2.0018

14/2 (14), 17/2 (17), 18/5 (18/3), 69/2 (69), 70/1 (70), 13/4 (13/1), 13/7 (13/2), 66/1 (66), 67/1 (67),

18) Projektowana droga gminna nr 12, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Sadowie, nr 120605_2.0018

62/2 (62), 63/4 (63/2), 64/2 (64), 65/10 (65/3), 65/15 (65/4), 102/1 (102), 209/4 (209),

19) Projektowana droga gminna nr 13, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Łuczyce, nr 120605_2.0012

1/17 (1/6), 1/20 (1/15), 2/16 (2/1), 2/19 (2/4), 2/22 (2/5), 2/25 (2/7), 2/28 (2/9), 2/31 (2/11), 2/36 (2/13), 2/39 (2/14), 536/2 (536),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Sadowie, nr 120605_2.0018

64/4 (64), 65/7 (65/2), 65/12 (65/3), 65/17 (65/4), 66/4 (66), 67/3 (67), 100/2 (100), 101/2 (101), 102/4 (102), 103/3 (103), 104/3 (104), 209/2 (209),

20) Droga gminna nr 600241K, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Łuczyce, nr 120605_2.0012

23/17 (23/10), 2/34(2/12), 3/23 (3/5), 23/19 (23/10),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Sieborowice, nr 120608_2.0010

21/5 (21/2),

21) Droga powiatowa nr 2152K, klasy Z,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Łuczyce, nr 120605_2.0012

155/5, 155/7 (155/2), 155/9 (155/3), 155/11 (155/4), 156/9 (156/3), 156/11 (156/4), 156/14 (156/5), 156/16 (156/6), 205/5 (205/1), 205/7 (205/2), 206/4 (206/1), 206/6 (206/2), 157/4 (157/2), 158/1, 158/11 (158/4), 158/16 (158/6), 158/18 (158/7), 159/7, 159/11, 159/17 (159/2), 159/19 (159/8), 159/21 (159/12), 160/14 (160/9), 198/9 (198/5), 198/11 (198/7), 198/13 (198/8), 199/4, 199/7 (199/2), 199/9 (199/3), 199/11 (199/5), 201/6 (201/1), 202/14 (202/3), 556/1 (556),

22) Projektowana droga gminna nr 600496K, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Sieborowice, nr 120608_2.0010

216/2 (216), 217/2 (217), 218/1 (218), 219/1 (219), 248/1 (248),

23) Projektowana droga gminna nr 15, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Łuczyce, nr 120605_2.0012

202/15 (202/4), 202/18 (202/6), 202/21 (202/8), 207/2 (207), 557/1 (557),

24) Projektowana droga gminna nr 16, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Łuczyce, nr 120605_2.0012

200/3 (200), 208/5 (208/1), 208/8 (208/2), 208/12 (208/3), 209/5 (209/1), 557/5 (557), 207/5 (207), 406/1 (406),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Sieborowice, nr 120608_2.0010

222/3 (222), 248/4 (248),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Maciejowice, nr 120605_2.0013

1/1 (1), 2/11 (2/3), 2/15 (2/6), 2/18 (2/7), 3/2 (3), 6/4 (6/2), 383/9 (383/1), 383/11 (383/3),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

128/3 (128), 129/3 (129), 132/5 (132/2), 133/3 (133), 134/8 (134/1), 136/9 (136/5), 136/12 (136/6), 136/15 (136/7), 137/9 (137/1), 137/13 (137/4), 137/17 (137/5), 138/5 (138/1), 139/11 (139/2), 139/15 (139/3), 140/4 (140), 152/1 (152), 290/3 (290), 292/6 (292/1),

25) Projektowana droga gminna nr 17, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Łuczyce, nr 120605_2.0012

199/12 (199/5), 201/7 (201/1), 556/2 (556),

26) Projektowana droga gminna nr 18, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

194/3 (194), 195/3 (195), 196/2 (196), 197/3 (197), 193/2 (193),

27) Projektowana droga gminna nr 19, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

139/6 (139/1), 139/9 (139/2), 139/13 (139/3), 139/17 (139/4), 140/2 (140), 146/5 (146/2), 292/3 (292/1),

28) Droga powiatowa nr 2157K, klasy Z,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

198/1 (198), 225/2 (225), 193/1 (193), 194/1 (194), 195/1 (195), 228/6 (228/1), 228/10 (228/2),

29) Projektowana droga gminna nr 20, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

229/2 (229), 232/4 (232/1), 248/2 (248), 249/4 (249/1), 249/7 (249/2), 250/2 (250), 225/3 (225), 226/2 (226), 227/2 (227), 228/4 (228/1), 228/8 (228/2), 252/2 (252), 253/2 (253), 254/2 (254), 303/2 (303),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Raciborowice, nr 120608_2.0009

42/1 (42), 43/3 (43/1), 38/1 (38), 39/1 (39), 40/1 (40), 41/1 (41),

30) Projektowana droga gminna nr 23, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

93/1 (93), 94/2 (94),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Raciborowice, nr 120608_2.0009

45/2 (45), 44/2 (44), 46/3 (46), 48/1 (48), 49/2 (49), 85/6 (85), 86/3 (86), 87/4 (87), 88/4 (88), 89/4 (89), 90/4 (90), 91/4 (91), 92/3 (92), 93/3 (93), 94/3 (94), 95/2 (95), 96/2 (96), 183/5 (183),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

303/4 (303), 303/6 (303), 244/2 (244), 248/4 (248), 247/2 (247), 246/3 (246),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Wiktorowice, nr 120605_2.0021

53/1 (53),

31) Projektowana droga gminna nr 24, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Raciborowice, nr 120608_2.0009

84/2 (84), 85/2 (85), 87/1 (87), 88/1 (88), 89/1 (89), 90/2 (90),

32) Projektowana droga gminna nr 25, odcinek DD-18, klasy L, odcinek DD-20, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Raciborowice, nr 120608_2.0009

78/10 (78/2), 85/4 (85), 91/2 (91), 92/1 (92), 93/1 (93), 94/1 (94), 161/2 (161), 164/2 (164), 165/2 (165), 166/2 (166), 178/2 (178), 179/2 (179), 180/2 (180), 182/2 (182), 183/2 (183), 185/2 (185), 188/2 (188), 189/2 (189), 191/2 (191), 193/2 (193), 195/2 (195), 197/2 (197), 198/2 (198), 199/2 (199), 201/2 (201), 203/1 (203),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

27/2 (27), 28/4 (28/2), 29/2 (29), 31/2 (31), 34/1 (34), 35/2 (35), 36/2 (36), 58/2 (58), 58/3 (58), 555/2 (555),

33) Projektowana droga gminna nr 26, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Raciborowice, nr 120608_2.0009

198/4 (198), 199/4 (199), 201/4 (201), 203/3 (203),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

40/3 (40),

34) Projektowana droga gminna nr 28, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

22/2 (22), 23/2 (23), 24/2 (24), 24/3 (24), 26/4 (26/2), 27/3 (27), 28/5 (28/2), 29/3 (29), 31/3 (31), 36/3 (36), 37/2 (37), 38/2 (38), 39/2 (39), 40/2 (40),

35) Droga powiatowa nr 2293K, klasy Z,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

2/2 (2), 3/1, 391/1 (391), 392/1 (392), 364/97 (364/63), 379/7 (379/1), 379/9 (379/2), 379/13 (379/5),

36) Projektowana droga gminna nr 30, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

382/2 (382), 374/4 (374/1), 374/7 (374/2), 375/1 (375), 380/27 (380/3), 381/2 (381), 558/2 (558),

37) Projektowana droga gminna nr 33, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

418/8 (418/3), 421/3 (421/1), 425/2 (425), 433/2 (433), 437/2 (437), 438/5 (438/2), 438/8 (438/3), 438/11 (438/4), 440/2 (440),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

14/2 (14), 15/2 (15), 16/2 (16), 17/2 (17),

38) Projektowana droga gminna nr 35, klasy D,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

30/2 (30), 31/2 (31), 32/2 (32), 33/2 (33),

39) Projektowana droga gminna nr 36, klasy D,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

489/3 (489), 511/7 (511/2),

40) Projektowana droga gminna nr 37, klasy D:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

160/9 (160/4), 160/20 (160/5), 160/15 (160/6), 159/8 (159/1), 159/15 (159/6), 159/9 (159/1),

41) Projektowana droga gminna nr 38, klasy D:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

147/4 (147), 144/4 (144), 143/4 (143), 140/4 (140), 139/6 (139/2), 138/6 (138/2), 137/6 (137/2), 136/6 (136/2), 135/6 (135/2), 134/4 (134/2), 135/4 (135/2), 136/4 (136/2), 137/4 (137/2), 138/4 (138/2), 139/4 (139/2), 140/2 (140), 143/2 (143), 144/2 (144), 147/2 (147), 148/2 (148)

42) Projektowana droga gminna nr 39 - odcinek ul. Zesławicka (nowy przebieg), odci-nek ul. Zesławickiej nr 603667K klasy D:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

264/83 (264/65), 266/5 (266/3), 267/2 (267), 264/84 (264/65), 269/2 (269), 270/2 (270), 273/2 (273), 274/3 (274/1), 277/5 (277/3), 531/1 (531), 264/19, 539/1 (539), 540/1 (540), 264/66 (264/2), 264/75 (264/38), 264/77 (264/39), 264/79 (264/40), 264/41, 280/6 (280/4), 264/42, 280/8 (280/5), 264/67 (264/2), 279, 264/71 (264/24), 264/69 (264/18), 501, 281/1 (281), 282/1 (282), 288/7 (288/2), 286/1 (286), 288/9 (288/3), 289/8 (289/7), 291/6 (291/3), 293/5 (293/1), 296/20 (296/13), 296/14 (296/5), 296/16 (296/7), 296/18 (296/12), 293/6 (293/1), 293/11 (293/4),

43) Projektowana droga gminna nr 40, klasy D:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

578, 579, 580/1 (580), 295/16 (295/10), 295/18 (295/11), 295/14 (295/8), 295/12 (295/6),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0010

7, 8/1 (8), 841/448 (841/415), 841/450 (841/416), 841/444 (841/404), 885/1 (885), 841/406, 841/442 (841/161), 841/432 (841/131), 841/434 (841/137), 841/452 (841/419), 841/454 (841/420), 841/436 (841/139), 841/438 (841/147), 841/440 (841/148), 841/430 (841/112), 887/3 (887/2), 841/407, 841/446 (841/408),

44) Projektowana droga gminna nr 41, klasy D:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

44/3 (44), 431/6 (431), 39/4 (39/2), 388/4, 388/2, 40/2 (40), 42/2 (42), 528/1 (528), 34/2 (34), 36/1 (36), 527,

45) Projektowana droga gminna nr 42, klasy D:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

43, 526, 525, 626/2 (626), 621/2 (621), 624/2 (624), 524/2 (524), 523, 78/4 (78), 75/1 (75), 76/5 (76/2), 76/1, 76/6 (76/2), 77/1 (77), 79/1 (79), 80/3(80), 81/1 (81), 82/1(82), 83/2, 83/1, 84, 85/2 (85), 86/2 (86), 136/2 (136), 139/1 (139),

46) Projektowana droga gminna nr 43, klasy D:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

475/2 (475), 476, 173/3, 477, 478/1 (478),

47) Projektowana droga gminna nr 44, klasy D:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

382/9 (382/2), 382/18 (382/7), 350/9 (350/3), 382/19 (382/7),

48) Projektowana droga gminna nr 45, klasy D:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0047

436/2 (436), 50/102 (50/101), 437, 301/1 (301), 464/1 (464), 400/3 (400), 308/2 (308), 400/2 (400), 427/2 (427), 426/2 (426), 425/2 (425), 424/2 (424), 423/2 (423), 439/2 (439), 465/1 (465), 51/38 (51/28), 466/1 (466), 51/36 (51/19), 370/7 (370/1),

49) Droga gminna nr 603667K, klasy D:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0002

223/2 (223/1), 224/5 (224/3), 225/6 (225/3), 226/6 (226/3), 226/9 (226/4),

50) Droga gminna nr 603051K, klasy L:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

293/9 (293/3),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0010

579/7 (579),

51) Droga powiatowa 2212K, klasy GP:

 powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0002

295/8 (295/4),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0009,

12/4 (12/2),

52) Droga wojewódzka 776, klasy G:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0009,

500/1 (500), 81/3 (81/2), 234/3 (234),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044,

431/7 (431), 35, 528/2 (528), 34/1 (34), 460/2 (460), 620, 619, 618/2 (618), 392/5 (392/1), 437, 155/1, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 161/6, 161/18 (161/8)

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0011,

8/4 (8/1), 8/10 (8/2), 7/8 (7/3), 7/11 (7/5), 7/13 (7/6), 7/15 (7/7), 593/3 (593), 11/5 (11/1), 12/5 (12), 625/6 (625/4), 656/1 (656),

53) Droga powiatowa 2219K, klasy L:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0011

649/3 (649/2), 625/5 (625/4), 8/5 (8/1), 8/11 (8/2), 7/9 (7/3), 7/16 (7/7), 7/14 (7/6), 7/12 (7/5), 7/10 (7/3), 594, 11/2, 8/6 (8/1), 8/12 (8/2), 8/7 (8/1),

54) Droga powiatowa 2221K, klasy Z:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

618/1 (618), 617/2 (617), 392/4 (392/1), 161/17 (161/8), 161/15 (161/7), 161/4, 430/16 (430/1), 430/18 (430/12), 430/20 (430/13), 165/76 (165/8), 474, 173/5 (173/1), 475/1 (475),

55) Droga gminna 603523K, ul. Wąwozowa, klasy D:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

395/3 (395/2), 150/11 (150/6), 150/13 (150/10), 165/72 (165/2), 165/83 (165/67), 165/81 (165/66), 165/78 (165/10), 165/87 (165/70), 171/10 (171/5), 171/7 (171/4), 322/1 (322), 325/1 (325), 329/2 (329), 330/2 (330), 331/2 (331), 342/2 (342), 343/2, 343/4 (343/1), 349/2 (349), 348/2 (348), 611/2 (611), 612/2 (612), 382/4,350/7 (350/3), 350/5 (350/1), 350/8 (350/3), 382/17 (382/7), 411/1 (411), 347/1 (347), 382/11 (382/3),

56) Droga powiatowa nr 2088K, klasy Z:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0020

33/266 (33/262), 33/264,

57) Droga gminna 602133K, klasy D:

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0047

370/8 (370/1),

c) między liniami rozgraniczającymi teren, w granicach projektowanego terenu niezbędne-go dla realizacji obiektów budowlanych, tj. zbiorników retencyjnych (w odniesieniu do nie-ruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powsta-ła w wyniku zatwierdzenia podziału i jest przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Wola Więcławska, nr 120608_2.0014

144/4 (144/2), 145/4 (145/2), 146/12 (146/5), 146/15 (146/7), 146/21 (146/11),

d) w granicach terenu objętego obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych, zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. g ww. ustawy 1:

1) Droga powiatowa nr 2148K, klasy Z,

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

176/3 (176/2), 176/5 (176/2),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Wola Więcławska, nr 120608_2.0014

144/1, 145/7 (145/1), 186/9 (186/3), 387/6 (387/5), 45/1, 148/4 (148/1), 178/3, 182/5 (182/3), 387/8 (387/5),

2) Droga gminna nr 600143K, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

182/3 (182/2), 182/5 (182/2),

3) Droga powiatowa nr 2154K, klasy Z,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Goszcza, nr 120605_2. 0006

437/3 (437), 437/1 (437),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Zagórzyce Dworskie, nr 120608_2.0015

160/1,

4) Droga gminna nr 600238K, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Sadowie, nr 120605_2.0018

207/3 (207/2), 207/5 (207/2),

5) Droga gminna nr 600241K, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Łuczyce, nr 120605_2.0012

537/1 (537), 537/3 (537),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Sieborowice, nr 120608_2.0010

231/2,

6) Droga powiatowa nr 2152K, klasy Z,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Łuczyce, nr 120605_2.0012

554/2 (554/1), 554/4 (554/1),

7) Droga gminna nr 600496K, klasy D,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Sieborowice, nr 120608_2.0010

244,

8) Droga powiatowa nr 2157K, klasy Z,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

295/1 (295), 295/3 (295),

9) Droga powiatowa nr 2293K, klasy Z,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, gmina Zastów, nr 120605_2.0025

248/3 (248), 248/2 (248),

10) Droga powiatowa nr 2223K, klasy Z

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0020

29/2 (29), 292/2 (292), 30/2 (30),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0047

475/2 (475), 474, 473,

11) Droga powiatowa nr 2088K, klasy Z

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0047

484/2 (484), 476/2 (476), 477/2 (477), 478/2 (478),

12) Droga powiatowa nr 2212K, klasy GP

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0009

591/2 (591), 590/2 (590), 589,

13) Droga gminna nr 603051K, klasy L

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

296/1, 291/2, 290/1, 486/3, 289/1, 295/1,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0002

290/6 (290/3),

14) Droga wojewódzka nr 776, klasy G

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0009

489/2 (489), 501/2 (501),

15) Droga powiatowa nr 2219K, klasy Z

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0011

656/3 (656), 656/2 (656),

16) Droga powiatowa nr 2221K, klasy Z

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

536/2 (536), 537/2 (537), 538/2 (538), 539/2 (539), 540, 541, 542, 543, 391/2, 544, 545, 548,

17) Droga gminna nr 603523K, klasy L

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

396/2,

18) Droga gminna nr 602133K, klasy D

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0047

265/3;

e) w granicach terenu objętego obowiązkiem i terminem rozbiórki istniejących obiektów budow-lanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. b ww. ustawy 1:

- powiat krakowski , gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

50/6 (50), 131/3, 179,

- powiat krakowski , gmina Michałowice, obręb Wola Więcławska, nr 120608_2.0014

142/2,

- powiat krakowski , gmina Michałowice, obręb Zagórzyce Dworskie, nr 120608_2.0015

38/6 (38/1), 38/10 (38/2), 120/5 (120/1), 122/2 (122/1), 119/6 (119/1),

- powiat krakowski , gmina Michałowice, obręb Sieborowice, nr 120608_2.0010

18/2 (18/1), 119/2, 247,

- powiat krakowski , gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

151/12 (151/5), 158, 193/3 (193), 194/4 (194), 192, 228/11 (228/2), 229/4 (229), 295/3 (295), 198/2 (198), 199/1 (199), 295/1 (295), 232/3 (232), 249/3 (249/1), 249/6 (249/2), 245/5 (245/1), 245/2, 246/2 (246), 146/6 (146/2),

- powiat krakowski , gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Goszcza, nr 120605_2. 0006

240/3 (240/1), 242/1 (242), 245/9 (245/2), 246/5 (246/1), 243/2 (243), 335/1 (335),

- powiat krakowski , gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Sadowie, nr 120605_2.0018

68/2 (68), 69/3 (69),

- powiat krakowski , gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Łuczyce, nr 120605_2.0012

155/6 (155/2), 156/8 (156/3), 156/10 (156/4), 156/13 (156/5), 156/15 (156/6), 205/6 (205/2), 204/3 (204/1), 159/20 (159/12), 201/8 (201/1), 202/13 (202/3), 536/1 (536), 3/24 (3/5), 23/20 (23/10), 159/23 (159/14), 199/13 (199/5),

- powiat krakowski , gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

391/2 (391), 392/2 (392), 379/11 (379/2), 410, 411, 412, 413/2 (413), 373/2 (373), 420/2 (420), 2/3 (2), 3/2, 248/2 (248), 364/98 (364/63),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0002

220/1, 219/1, 218/1, 226/10 (226/4), 254/11 (254/7), 259/3 (259/1), 289/4 (289/1), 295/9 (295/4), 295/12 (295/5), 295/10 (295/4), 254/9,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

49/7 (49/1), 49/9 (49/4), 529/2 (529),160/3, 160/16 (160/6), 475/16 (475/9), 155/2 (155), 152/2 (152), 158/9 (158/1), 296/19 (296/12), 293/7 (293/1), 295/19 (295/11), 529/2 (529)

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0009

599/2 (599), 600, 601, 17/2 (17), 19/2 (19), 101/4 (101/1), 81/4 (81/2)

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0010

327,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0011

8/8 (8/1), 1, 2, 3, 4/4, 583, 580, 625/7 (625/4), 8/8 (8/1), 8/3, 8/9 (8/1), 6, 649/4 (649/2), 625/8 (625/4), 7/2, 7/4,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0020

33/267 (33/262),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

430/17 (430/1), 430/19 (430/12), 475/3 (475), 173/6 (173/1), 171/1, 171/12 (171/5), 171/2, 382/20 (382/7), 36/2 (36), 78/5 (78), 165/88 (165/70), 165/13, 165/79 (165/10), 171/11 (171/5), 317, 319, 322/2 (322), 325/2 (325), 329/3 (329), 411/2 (411), 328, 341, 347/2 (347), 346/2, 611/3 (611), 612/3 (612), 350/11 (350/3), 382/12 (382/3), 382/21 (382/7), 373/4, 165/84 (165/67), 172/1,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0047

308/3 (308), 400/4 (400), 436/3 (436), 33/267 (33/262), 473, 471, 470, 436/4 (436), 435/2 (435), 434/2 (434), 426/4 (426), 424/3 (424), 423/3 (423), 439/3 (439), 465/2 (465), 51/39 (51/28), 466/2 (466), 370/2, 370/9 (370/1), 370/6 (370/1), 264/16,

f) w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. e ww. ustawy 1:

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

50/1 (50), 75/5 (75/3), 75/8 (75/4), 77/10 (77/4), 50/6 (50), 131/3, 179, 77/14 (77/4), 76/13, 76/20 (76/2), 131/6, 182/5(182/2), 116/11 (116/2), 115/1(115), 145/7(145/2),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Wola Więcławska, nr 120608_2.0014

46/6, 46/21 (46/4),142/2, 144/3 (144/2), 145/3 (145/2), 183/8 (183/6), 186/7 (186/4), 46/15, 46/12, 172/9(172/4), 176/3(176/1),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Zagórzyce Dworskie, nr 120608_2.0015

38/6 (38/1), 120/5 (120/1), 122/2 (122/1), 38/10 (38/2), 37/6, 37/15 (37/5), 160/1, 42/3, 121/3 (121/1), 123/1, 124/1, 119/6 (119/1),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Sieborowice, nr 120608_2.0010

119/2, 18/2 (18/1),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

146/6 (146/2), 151/12 (151/5), 197/2 (197), 198/4 (198), 193/3 (193), 194/4 (194), 228/11 (228/2), 295/3 (295), 198/2 (198), 199/1 (199), 295/1 (295), 225/1 (225), 226/1 (226), 232/3 (232/1), 248/1 (248), 249/3 (249/1), 249/6 (249/2), 244/1 (244), 229/4(229), 251, 304, 250/1(250), 151/10(151/4), 158, 192,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Raciborowice nr 120608_2.0009

203/4 (203), 157, 158, 166/1 (166), 199/1 (199), 201/1 (201),148, 149, 151, 152,154, 155, 156, 354, 363/1, 353/69,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Goszcza, nr 120605_2. 0006

240/3 (240/1), 241/5 (241/1), 243/2 (243), 471/3 (471/1), 335/1 (335), 304, 284/2(284), 237/1(237), 246/9(246/2), 249/3,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Sadowie, nr 120605_2.0018

68/2 (68), 16, 20, 21, 207/3 (207/2), 70/2 (70), 69/3 (69), 13/6 (13/2), 64/1 (64), 65/14 (65/4),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Łuczyce, nr 120605_2.0012

2/30 (2/11), 536/1 (536), 3/12, 3/24 (3/5), 23/20 (23/10), 537/3 (537), 23/13, 24/2 (24), 159/16 (159/2), 159/23 (159/14), 155/6 (155/2), 155/8 (155/3), 155/10 (155/4), 156/10 (156/4), 156/13 (156/5), 156/15 (156/6), 206/3 (206/1), 554/2 (554/1), 204/3 (204/1), 204/5 (204/2), 205/4 (205/1), 205/6 (205/2), 205/9 (205/3), 158/10 (158/4), 159/18 (159/8), 159/20 (159/12), 160/5, 160/8, 201/8 (201/1), 202/13 (202/3), 199/8 (199/2), 199/13 (199/5), 199/10 (199/3), 199/6, 156/8(156/3), 197/1, 197/2,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

40/4 (40), 41, 46, 4/2 (4), 13/6 (13/1), 2/3 (2), 3/2, 386/2 (386), 388/2 (388), 389/2 (389), 380/25 (380/2), 380/28 (380/3), 380/30 (380/4), 379/14 (379/5), 379/16 (379/6), 379/11 (379/2), 248/2 (248), 378, 364/98 (364/63), 410, 411, 412, 413/2 (413), 420/2 (420), 418/6 (418/2), 405/1, 406/1, 407, 408, 409, 248/3(248), 374/8(374/2), 373/2(373), 384/2(384), 387/1, 390/2 (390), 391/2 (391), 392/2 (392), 393, 394,395, 396, 397/1, 398/1, 399, 47, 48, 49, 50, 57,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0002

254/11 (254/7), 289/4 (289/1), 259/3 (259/1), 295/9 (295/4), 295/12 (295/5), 295/10 (295/4),

 powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

49/9 (49/4), 529/2 (529), 49/7 (49/1), 160/16 (160/6), 160/3, 475/16 (475/9), 159/11 (159/1), 158/9 (158/1), 156/4 (156/2), 155/2 (155), 152/2 (152), 148/3 (148), 277/6 (277/3), 264/76 (264/38), 264/78 (264/39), 264/80 (264/40), 280/7 (280/4), 280/9 (280/5), 286/2 (286), 283, 296/19 (296/12), 297/5, 486/6, 293/7 (293/1), 290/2, 289/4, 288/6, 295/19 (295/11), 291/7 (291/3), 160/21 (160/5), 160/10 (160/4), 529/3 (529),

 powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0009

12/5 (12/2), 599/2 (599), 600, 601, 17/2 (17), 19/2 (19), 476, 32/4 (32/1), 32/6 (32/2), 101/4 (101/1), 475/2 (475), 81/4 (81/2), 234/2 (234), 477, 219/2,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0010

841/447 (841/408), 577/1, 575/4, 897, 898, 583, 327, 896,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0011

1, 2, 3, 4/4, 583, 580, 625/7 (625/4), 8/8 (8/1), 8/9 (8/1), 6, 649/4 (649/2), 625/8 (625/4), 7/2, 7/4,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0020

33/267 (33/262), 33/265, 35/3,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

430/17 (430/1), 430/6, 430/19 (430/12), 430/21 (430/13), 172/1, 475/3 (475), 173/6 (173/1), 171/1, 171/12 (171/5), 171/2, 172/2, 171/8 (171/4), 382/10 (382/2), 382/20 (382/7), 350/10 (350/3), 382/6, 36/2 (36), 78/5 (78), 75/2 (75), 74/1, 76/7 (76/2), 76/3, 77/2 (77), 79/2 (79), 80/4 (80), 81/2 (81), 82/2 (82), 136/3 (136), 139/2 (139), 395/4 (395/2), 150/12 (150/6), 150/14 (150/10), 165/84 (165/67), 165/79 (165/10), 165/13, 165/88 (165/70), 171/11 (171/5), 317, 319, 322/2 (322), 325/2 (325), 329/3 (329), 330/3 (330), 411/2 (411), 328, 341, 347/2 (347), 346/2, 346/1, 611/3 (611), 612/3 (612), 382/12 (382/3), 350/2, 350/11 (350/3), 382/21 (382/7), 374/2, 374/1, 373/16, 373/4, 324, 340, 380/1,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0047

436/3 (436), 473, 471, 470, 262, 436/4 (436), 426/4 (426), 424/3 (424), 423/3 (423), 439/3 (439), 465/2 (465), 51/39 (51/28), 466/2 (466), 370/2, 370/6 (370/1), 264/16, 49/2, 50/103 (50/101), 464/2 (464), 400/4 (400), 308/3 (308), 427/3 (427), 264/13, 264/14, 264/15, 264/17, 435/2 (435), 434/2 (434);

g) w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy zjazdów, zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. h ww. ustawy 1:

- powiat krakowski, gmina Iwanowice, obręb Zalesie, nr 120603_2.0021

1/14 (1/11), 50/6 (50), 108/1 (108),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Wola Więcławska, nr 120608_2.0014

146/20 (146/11), 183/8 (183/6), 157/7 (157/2), 156/9 (156/4), 156/5 (156/1),

- powiat krakowski , gmina Michałowice, obręb Zagórzyce Dworskie, nr 120608_2.0015

119/1,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Goszcza, nr 120605_2. 0006

243/2 (243), 246/9 (246/2), 245/5 (245/1), 245/9 (245/2), 442/1 (442),

- powiat krakowski , gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Sadowie, nr 120605_2.0018

66/2 (66),69/3 (69),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Łuczyce, nr 120605_2.0012

155/6 (155/2),156/15 (156/6), 159/18 (159/8), 160/13 (160/9),201/8 (201/1), 202/13 (202/3),199/8 (199/2), 198/10 (198/5),198/12 (198/7), 198/14 (198/8), 197/1, 197/2, 209/4 (209/1),

- powiat krakowski , gmina Michałowice, obręb Sieborowice, nr 120608_2.0010

221/1 (221), 222/1(222),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Wiktorowice, nr 120605_2.0021

53/2 (53),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

40/4(40), 29/4 (29), 27/4 (27), 27/5 (27), 379/8 (379/1), 380/28 (380/3),386/2 (386), 388/2 (388), 390/2 (390), 391/2 (391),2/3 (2), 392/2 (392), 384/2 (384),

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

134/2, 140/1 (140), 140/5 (140),146/6 (146/2), 228/7 (228/2), 229/1 (229), 246/2 (246), 245/2, 245/3,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Raciborowice, nr 120608_2.0009

41/3 (41), 45/4 (45), 93/4 (93), 85/3 (85), 188/1 (188),199/5 (199),166/1 (166),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0002

218/1, 295/10 (295/4),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

511/8 (511/2), 30/3(30), 49/11 (49/5), 160/16 (160/6), 160/3, 159/16 (159/3), 267/3 (267), 264/86 (264/65), 269/3 (269), 270/3 (270), 273/3 (273), 274/4 (274/1), 277/7 (277/3), 531/2 (531), 288/8 (288/2), 289/10 (289/7), 291/8 (291/3), 293/8 (293/1), 296/21 (296/13), 296/15 (296/5), 296/17 (296/7), 293/12 (293/4), 293/7 (293/1), 295/17 (295/10), 289/4, 288/6, 580/2 (580),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0009

500/2 (500), 101/4 (101/1), 32/6 (32/2),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0010

8/2 (8), 841/449 (841/415), 841/451 (841/416), 841/445 (841/404), 841/443 (841/161), 841/433 (841/131), 841/435 (841/137), 841/453 (841/419), 841/455 (841/420), 841/437 (841/139), 841/439 (841/147), 841/441 (841/148), 841/431 (841/112), 887/4 (887/2), 583, 841/447 (841/408),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0011

7/17 (7/7), 8/8 (8/1), 8/9 (8/1),9,13/2

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0020

33/267 (33/262),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

430/19 (430/12), 171/12 (171/5), 165/84 (165/67), 165/79 (165/10), 165/88 (165/70), 171/11 (171/5), 341, 347/2 (347), 350/11 (350/3),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0047

50/103 (50/101), 464/2 (464), 58/6, 58/9;

h) w granicach terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, zgodnie z art. 11 f ust. 1 pkt. 8 lit. f ww. ustawy 1:

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

146/6 (146/2),

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

379/14 (379/5), 379/16 (379/6), 380/30 (380/4), 380/25 (380/2),

- powiat krakowski, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

159/13 (159/2), 148/3 (148), 147/3 (147),

- powiat krakowski, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 120608_2.0009

475/2 (475),

- powiat krakowski, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 120608_2.0044

34/3 (34);

i) w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – teren wód płynących – zgod-nie z art. 20a ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych1:

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Sieborowice, nr 120608_2.0010

246,

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów- Luborzyca, obręb Maciejowice, nr 120605_2.0013

372,

- powiat krakowski, gmina Michałowice, obręb Pielgrzymowice, nr 120608_2.0008

306,

- powiat krakowski, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0002

264/1,

- powiat krakowski, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0003

478/5, 160/16 (160/6), 160/18 (160/5) – w całości, 478/4, 478/1, 159/4, 478/3, 477, 159/5, 156/1,158/3, 264/60, 264/61, 264/62, 264/63, 264/64, 567,

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0009

476, 475/2 (475),

- powiat miejski Kraków, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0047

266;

j) w granicach terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji – teren linii kolejowej – zgodnie z art. 20a ust. 1 ww. ustawy1:

- powiat krakowski, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, obręb Zastów, nr 120605_2.0025

311,

- powiat krakowski, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0002

265/3 (265/1), 294/3 (294/1),

- powiat krakowski, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0009

13/62 (13/7), 13/64 (13/8), 13/74 (13/56), 13/79 (13/60), 13/58, 13/59, 13/51, 13/66 (13/19), 13/72 (13/40), 13/68 (13/27), 13/75 (13/56), 13/70 (13/32), 13/76, 13/55, 13/9, 13/14,

- powiat krakowski, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0010

579/8 (579), 578/2 (578),

- powiat krakowski, gmina miejska Kraków, obręb Nowa Huta, nr 126103_9.0044

630, 632, 633, 634, 635, 636,

1 w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która po-wstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i utrzymuje dotychczasowe przeznaczenie, w nawiasie podano numer działki przed podziałem.

 

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: ustalenia linii rozgraniczających teren planowanej inwestycji w tym określenie granic pasów drogowych innych dróg publicznych; ustalenia granic projektowanego terenu niezbędnego dla realizacji obiektów budowlanych, tj. zbiorników retencyj-nych; ustalenia obowiązku budowy innych dróg publicznych, obowiązku przebudowy innych dróg publicznych; obowiązku i terminu rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania; obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu; ustalenia granic terenu objętego obowiązkiem budowy lub przebudowy zjazdów; obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; ustalenia obowiązku wykonania analizy porealizacyjnej; ustalenia obowiązków dotyczących zapobiegania, minimalizacji skutków przyrodniczych oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; zatwierdzenia podziału nieruchomości; oznaczenia nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa; zatwierdzenia projektu budowlanego; określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych; okre-ślenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie oraz określenia terminu wyda-nia nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń położo-nych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji na 121 dzień od dnia, w którym de-cyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

 

Ww. decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Decyzja, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-nych, zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomiesz-czeń, uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi, uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych oraz uprawnia do wydania przez właściwy or-gan dziennika budowy.

 

Jednocześnie Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, po ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środo-wisko przedsięwzięcia wskazanego we wniosku, wydał 29 czerwca 2020 r. postanowienie znak: OO.4222.2.2020.JP uzgadniające realizację ww. przedsięwzięcia.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz z treścią ww. postanowienia w Oddziale Budownictwa i Rozwoju Infrastruktury Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Woje-wódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, pokój nr 17 (parter), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, zaleca się w godz. 12.00 – 14.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 12 39 21 509 i 12 39 21 671. Zaznacza się, że zapoznanie z aktami sprawy w pozostałych godzi-nach pracy i bez uzgodnienia telefonicznego nie gwarantuje dostępu do akt sprawy z uwagi na obciąże-nie dużą ilością prowadzonych postępowań.

 

Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31 156 Kraków), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Na ww. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie nie służy zażalenie, jednak strona może zaskarżyć je w odwołaniu od ww. decyzji.

 

Wyjaśnia się, że doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawców, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostat-nią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-07-23
Data publikacji:
2020-07-23
Data aktualizacji:
2020-07-23