Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kacza w Krakowie, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej dn300-500mm na dz. nr 520/3, 492/2, 597 obr. 28 J. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.201.2020.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej dn300-500mm w ul. Kaczej w Krakowie na dz. nr 520/3, 492/2, 597 obr. 28 j. ewid. Podgórze

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2020-06-10
Data publikacji:
2020-06-10
Data aktualizacji:
2020-06-10