Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ostrów w Krakowie, budowa sieci gazowej PE DN 63 i przyłączy gazu PE DN 25 średniego ciśnienia do skrzynek gazowych, dz.nr 2/2, 44/9, 44/1, 44/3, 44/5, 44/6, 42/3, 42/1, 42/2 obr.39 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.140.2020.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej PE DN 63 i przyłączy gazu PE DN 25 średniego ciśnienia do skrzynek gazowych w linii ogrodzenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych obr.39 Nowa Huta - dz.nr 2/2, 44/9, 44/1, 44/3, 44/5, 44/6, 42/3, 42/1, 42/2, ul. Ostrów w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2020-06-10
Data publikacji:
2020-06-10
Data aktualizacji:
2020-06-10