Dokument archiwalny

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Domagały 63 i 65 w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA WOŹNIAK
Data wytworzenia:
2020-06-04
Data publikacji:
2020-06-04
Data aktualizacji:
2020-06-04