Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie na działkach nr 353/2, 356 obr. 73 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Heligundy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.67.2020.EŚW

 

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie na działkach nr 353/2, 356 obr. 73 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Heligundy

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2020-06-03
Data publikacji:
2020-06-03
Data aktualizacji:
2020-06-03