Aktualna informacja na temat bezpośredniej obsługi klienta w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie

Szanowni Państwo, Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie

prowadzi bezpośrednią obsługę klientów jednak tylko

po wcześniejszym umówieniu się przez telefon lub Internet.

 

Umówienie wizyty jest również możliwe za pośrednictwem e-maila sc.umk@um.krakow.pl

 

 

(rezerwacja wizyty nie dotyczy rejestracji zgonów przy ul. Lubelskiej 29 i os. Zgody2)

 

 

ul. Lubelska 29 – Internetowa rezerwacja wizyty:

https://umawianiewizyt.um.krakow.pl/?branch=456

 

 

 • Uznanie ojcostwa

   

  12 616 55 31

 • Prostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego. Zmiana imienia i nazwiska oraz inne oświadczenia (powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa; zmiana nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa;  zmiana imienia (imion) dziecka, w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka;  nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca).

   

  12 616 55 08

   

 • Sporządzanie aktów zgonu

   

  12 616 55 12

   

 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym

   

  12 616 55 25

   

 • Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

   

  12 616 55 54

 

os. Zgody 2– Internetowa rezerwacja wizyty:

https://umawianiewizyt.um.krakow.pl/?branch=902

 • Uznanie ojcostwa

   

  12 616 88 62

   

 • Inne oświadczenia

  (powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa; zmiana nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa; zmiana imienia (imion) dziecka, w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka; nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca)

   

  12 616 88 22

   

 • Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa (ślub cywilny, zaświadczenie do ślubu kościelnego, zaświadczenie do ślubu za granicą)

   

  12 616 88 22

   

 • Sporządzanie aktów zgonu

   

  12 616 88 12

   

 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym

   

  12 616 55 25

 

ul. Lubelska 27 (wejście do Sali Ślubów) – Internetowa rezerwacja wizyty:

https://umawianiewizyt.um.krakow.pl/?branch=508

 • Złożenie dokumentów do zawarcia małżeństwa (ślub cywilny, zaświadczenie do ślubu kościelnego, zaświadczenie do ślubu za granicą)

   

  12 616 55 49

 

ul. Wielicka 28 a – Internetowa rezerwacja wizyty:

https://umawianiewizyt.um.krakow.pl/?branch=1234

 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów)

   

  12 616 55 25

  

Zachęcamy Państwa do ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i w dalszym ciągu korzystanie z możliwości załatwiania przez Internet.

 

Załatw sprawę w urzędzie bez wychodzenia z domu:

 • Rejestracja dziecka:

Zgłoś przez ePUAP urodzenie dziecka:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka#scenariusz-przez-internet

 

W razie dodatkowych pytań:

Nasza Infolinia:  

 1. 12 616 55 12 – ul Lubelska 29
 2. 12 616 88 56 – os. Zgody 2

 

Link do opisu usługi:https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=98073

 

 • Uzyskanie z rejestru stanu cywilnego odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz zaświadczeń.

Odbierz przez ePUAP odpis aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-odpis-aktu-stanu-cywilnego-urodzenia-malzenstwa-zgonu

 

W razie dodatkowych pytań:

Nasza Infolinia:

 1. 12 616 55 13 – ul. Lubelska 29
 2. 12 616 88 55 – os. Zgody 2

 

Link: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SC-18

 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie BIP oraz www.obywatel.gov.pl.

 

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego możesz go założyć

- załóż profil zaufany

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

 

 

Nadal pozostaje możliwość złożenia wniosków drogą:

- pocztową na adres Urząd Stanu Cywilnego, ul. Lubelska 27, 30 – 003 Kraków

- elektroniczną https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=45297#link11

 

oraz kontaktu mailowego:

sc.umk@um.krakow.pl

 

Wniosków o odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie o stanie cywilnym nie należy wysłać za pośrednictwem e-maila.

 

 

Bez umówienia się można składać pisma i wnioski poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu stanu cywilnego przy ul. Lubelskiej 27, os. Zgody 2, Wielickiej 28a.

Urząd jest czynny dla Klientów od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00.

 

Celem zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom wprowadzone zostało ograniczenie liczby klientów przebywających w budynku, która odpowiada ilości czynnych stanowisk obsługi, dlatego też prosimy o przychodzenie do urzędu jedynie kilka minut przed planowaną wizytą (wcześniej klient nie zostanie wpuszczony do budynku). Pracownik zajmujący się wpuszczaniem klientów do budynku poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz sprawy w celu potwierdzenia dokonanej rezerwacji i skierowania do odpowiedniego stanowiska obsługi.

 

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz korzystania z rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych. W celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy, może być konieczne chwilowe odsłonięcie twarzy.

Prosimy także, aby posiadali Państwo własne długopisy.

Prosimy o stosowanie się do wymogów sanitarnych, zachowanie bezpiecznych odległości (zalecane 2 m) oraz instrukcji wydawanych przez osoby nadzorujące ruch klientów i wpuszczające do budynków.

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie są wyposażeni w maseczki, przyłbice ochronne, rękawiczki i środki dezynfekujące.

 

W celu ograniczenia czasu obsługi prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze dokonanie opłaty skarbowej:

Nr konta 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Tytułem: opłata skarbowa za …

 

 

Opłacie skarbowej podlega wydanie odpisu w sprawach np.: spadkowych, majątkowych, PZU.

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek opłaty skarbowej i zwolnieniami z opłaty.

 

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz zwolnienia:

https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/274241/1/karta

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
EDMUND OLCZAK - DYREKTOR - KIEROWNIK USC
Osoba publikująca:
MARCIN ŻAK
Data wytworzenia:
2020-06-02
Data publikacji:
2020-06-03
Data aktualizacji:
2020-06-29