Karta usługi SC-29 Zgłoszenie urodzenia w formie dokumentu elektronicznego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy obywatel

Nazwa usługi na obywatel.gov.pl:

Zgłoś urodzenie dziecka


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie