Dokument archiwalny
ds. AU-02-5.6730.2.704.2019.EDA

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi i wewnętrzną drogą dojazdową na działkach nr 42, 45, 41/8, 41/7, 206/5 obr.42 Podgórze w rejonie ul. Lubostroń w Krakowie”.

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                     Kraków, dnia 2.06.2020r.

AU-02-5.6730.2.704.2019.EDA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 2.06.2020r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu zakończenia sprawy na podstawie art. 36 kpa do dnia 31.07.2020r. w postępowaniu znak: AU-02-5.6730.2.704.2019.EDA o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi i wewnętrzną drogą dojazdową na działkach nr 42, 45, 41/8, 41/7, 206/5 obr.42 Podgórze w rejonie ul. Lubostroń w Krakowie”.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 2.06.2020r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ-KRĘCICHWOST
Data wytworzenia:
2020-06-02
Data publikacji:
2020-06-02
Data aktualizacji:
2020-06-02