Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stare Wiślisko w Krakowie, budowa sieci gazu średniego ciśnienia z przyłączem, na działkach nr 107/38, 107/43 obr. 59 jednostka ewidencyjna Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.119.2020.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazu średniego ciśnienia z przyłączem, na działkach nr 107/38, 107/43 obr. 59 jednostka ewidencyjna Nowa Huta pry ul. Stare Wiślisko w Krakowie.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIA MAŁEK
Data wytworzenia:
2020-05-22
Data publikacji:
2020-05-22
Data aktualizacji:
2020-05-22