Dokument archiwalny
ds. AU-02-5.6730.2.915.2019.EDA

„Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., z układem komunikacyjnym: budowa drogi do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych, chodnika, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, ze zjazdem z działki nr 302/30 obr. jw. z ul. Ruczaj w Krakowie, infrastruktura techniczna na działce nr 302/30 obr.jw.”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                           Kraków, dnia 27.03.2020r.

AU-02- 5.6730.2.915.2019.EDA

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 27.03.2020r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o dopuszczeniu Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody do udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku usługowego z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami prąd, wod-kan, c.o. i c.w.u., z układem komunikacyjnym: budowa drogi do garażu podziemnego, zewnętrznych miejsc postojowych, chodnika, na działkach nr 228/6, 230, 231/3, 231/4, 233/1 obr.33 Podgórze, ze zjazdem z działki nr 302/30 obr. jw. z ul. Ruczaj w Krakowie, infrastruktura techniczna na działce nr 302/30 obr.jw.” (znak: AU-02-5.6730.2.915.2019.EDA)

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 27.03.2020r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ-KRĘCICHWOST
Data wytworzenia:
2020-03-27
Data publikacji:
2020-03-27
Data aktualizacji:
2020-03-27
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-04-11 00:00:04
EWELINA DATOŃ-KRĘCICHWOST
 Przeniesiono do archiwum
2020-03-27 16:58:56
EWELINA DATOŃ-KRĘCICHWOST
 Publikacja