Dokument archiwalny
Unieważnienie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2020-2021 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów”

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 765/2020 z dnia 26 marca 2020 r. unieważnił konkurs.

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 765/2020 z dnia 26 marca 2020 r. unieważnił ogłoszony w dniu 5 lutego 2020 r. otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji w latach 2020-2021 zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

 

Zarządzenie Nr 765/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2020 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA CHODOROWSKA
Data wytworzenia:
2020-03-27
Data publikacji:
2020-03-27
Data aktualizacji:
2020-03-27