Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Niwy w Krakowie, przebudowa sieci wodociągowej dn 100 na dz. nr 291, 292, 290 obr. 14 j. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.36.2020.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru przebudowy sieci wodociągowej dn 100 na odcinku W1-W1.1 wraz z budową sieci wodociągowej dn100 na odcinku W1.1-W2 w ul. Niwy w Krakowie na dz. nr 291, 292, 290 obr. 14 j. ewid. Podgórze - Kraków ul. Niwy

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA PALICHLEB
Data wytworzenia:
2020-03-26
Data publikacji:
2020-03-26
Data aktualizacji:
2020-03-26