Dokument archiwalny
Obwieszczenie ds. AU-02-1.6730.6.18.2018.LBI

„Budowa budynku mieszkalnego oficyny tylnej w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na dz. nr 19 obr. 116 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 19, 149 obr. jw. przy ul. Krowoderskiej 62 w Krakowie”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                                                                              Kraków, dnia 13.03.2020r.

AU-02-1.6730.6.18.2018.LBI

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 13.03.2020r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wznowienia postepowania zakończonego ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nr AU-2/6730.2/3335/11 z dnia 07.11.2011r. ustalająca warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego oficyny tylnej w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na dz. nr 19 obr. 116 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 19, 149 obr. jw. przy ul. Krowoderskiej 62 w Krakowie”

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 16.03.2020r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIOLA BOCHENEK
Data wytworzenia:
2020-03-16
Data publikacji:
2020-03-16
Data aktualizacji:
2020-03-16