Dokument archiwalny
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA PRYWATNYCH ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W OKRESIE OD DNIA 12 MARCA DO DNIA 25 MARCA 2020 ROKU NA TERENIE KRAKOWA

Informuje się, że zgodnie z pkt 2 Polecenia Nr 1/2020 Wojewody Małopolskiego znak: WN-II.0121.1.2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych prywatne żłobki i kluby dziecięce prowadzone na terenie miasta Krakowa zostały zobowiązane do całkowitego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) w dniach od 12 do 25 marca 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu...

Jednocześnie informuje się, że rodzicom dzieci w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Telefony informacyjne Urzędu Miasta Krakowa – wyłącznie w zakresie informacji dotyczących działalności opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kraków: 12 616 9284, 12 616 9487


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA WOŹNIAK
Data wytworzenia:
2020-03-12
Data publikacji:
2020-03-12
Data aktualizacji:
2020-03-12