Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Grzepskiego, ul. Aleksandrowicza na działkach 527/13, 768, 412 obr. 93, j. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.45.2020.EŚW

 

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Grzepskiego, ul. Aleksandrowicza na działkach 527/13, 768, 412 obr. 93, j. ewid. Podgórze

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2020-03-06
Data publikacji:
2020-03-06
Data aktualizacji:
2020-03-06