Konsultacje społeczne w sprawie wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A) - 2.03.2020 - 15.05.2020 r. (ZMIANY!!!)

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A).

 

Przedmiotem konsultacji jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowiskiem osób związanych z innowacyjnymi firmami (start-upami), przedstawicielami branż i środowisk kreatywnych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, formuły oraz zasad funkcjonowania Klastra.

 

Celem konsultacji jest:

a) umożliwienie zainteresowanym podmiotom wypowiedzenia się w kwestii celów, które powinien realizować Klaster oraz modelu jego działania;

b) identyfikacja podmiotów, których wiedza oraz doświadczenie będą mogły zostać wykorzystane na rzecz opracowania merytorycznego zakresu funkcjonowania Klastra;

c) wypracowanie trybu powołania i działania zespołu roboczego, którego celem będzie sformułowanie rekomendacji dla modelu funkcjonowania Klastra oraz nadzoru programowego nad jego działalnością.

 

Informacje dotyczące przedmiotu konsultacji można uzyskać:

 

  • na stronach internetowych: www.dialoguj.pl, www.rewitalizacja.krakow.pl
  • od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15.00 w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, I piętro, pok. 14.
  • pod numerem telefonu: 12 616-60-59; 12 616-60-08 oraz mailowo pod adresem: rewitalizacja@um.krakow.pl

 

Zarządzenie Nr 469/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.02.2020 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących zasad funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A) 

 

 

Od 2 marca br. trwają Konsultacje społeczne w sprawie wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A). Jednakże przez wzgląd na aktualną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, odwołane zostały m.in. otwarte spotkania konsultacyjne czy spacer badawczy, zaplanowane w ramach procesu konsultacyjnego. Dlatego też, niezbędna okazała się zmiana formuły konsultacji dot. Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.

 

 

Więcej informacji o zmienionej formule konsultacji znajduje się na stronie:

 

www.rewitalizacja.krakow.pl

 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA WYSOCKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MICHAŁ KMIECIK
Data wytworzenia:
2020-03-05
Data publikacji:
2020-03-05
Data aktualizacji:
2020-04-06