informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 160 mm PE na działkach nr 192/1, 192/10, 192/9 obr. 46 Nowa Huta, rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110mm PE na działce nr 192/9 obr. 46 Nowa Huta oraz budowa przyłącza gazu niskiego ciśnienia dn 63 mm na działkach nr 192/9, 193/1, 193/2 obr. 46 Nowa Huta przy ul. Zakarnie w Krakowie

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sprawy: AU-01-6.6743.7.27.2020.PSZ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. dz. u. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru dla rozbudowy sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 160 mm PE na działkach nr 192/1, 192/10, 192/9 obr. 46 Nowa Huta, rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 110mm PE na działce nr 192/9 obr. 46 Nowa Huta oraz budowa przyłącza gazu niskiego ciśnienia dn 63 mm na działkach nr 192/9, 193/1, 193/2 obr. 46 Nowa Huta przy ul. Zakarnie w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PAULINA SZUMIEC
Data wytworzenia:
2020-03-05
Data publikacji:
2020-03-05
Data aktualizacji:
2020-03-05