Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 14/6743.6/2020/ Al. Przyjaźni/ dz. nr 201, 178, 167/1, 153/2 obr. 50, dz. nr 170, 133/1 obr. 45, dz. nr 247 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.456.2019.EŚW

 

 

Na podstawie art. 30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 04.03.2020 r., decyzją Nr 14/6743.6/2020 wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia:"budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz rozbiórka istniejącej sieci wodociągowej w Al. Przyjaźni w Krakowie na działkach nr 201, 178, 167/1, 153/2 obr. 50, dz. nr 170, 133/1 obr. 45, dz. nr 247 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie"

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA ŚWIĘCKA
Data wytworzenia:
2020-03-05
Data publikacji:
2020-03-05
Data aktualizacji:
2020-03-05