Dokument archiwalny
wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 3.03.2020 r. do 23.03.2020 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

 

  1. działkę nr 113/4, obręb 4-Krowodrza, ul. Kronikarza Galla, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

  2. część działki nr 173/10, obręb 1-Krowodrza, ul. Zygmunta Starego, na cel: ogródki działkowe, 10 pozycji na wykazie,

  3. część działki nr 931/10, obręb 23-Śródmieście, ul. Bohaterów Wietnamu, na cel: budowa i eksploatacja wiaty śmietnikowej (wiata śmietnikowa) oraz urządzenie dojścia do wiaty i utwardzenie terenu przyległego do wiaty (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie,

  4. część działki nr 895, obręb 10-Nowa Huta, ul. Magdaleny Samozwaniec, na cele: dojście i dojazd do posesji oraz zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie.

     

    wykazy nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LIDIA WOJTAS
Data wytworzenia:
2020-03-02
Data publikacji:
2020-03-02
Data aktualizacji:
2020-03-02