Dokument archiwalny
Informacja z zakresu planowania przestrzennego

W dniu 26 lutego 2020 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" (tzw. UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA) - wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r. (-> Odnośnik do etapu uchwalania)
oraz odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" - ETAP C (-> Odnośnik do projektu uchwały)


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2020-02-27
Data publikacji:
2020-02-27
Data aktualizacji:
2020-02-27