DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - Etap C – Projekt planu, projekt ustaleń

 

PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 322/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2020 r.

DRUK NR 1046:
- w dniu 26 lutego 2020 r. - pierwsze czytanie
projektu uchwały,
- w dniu 11 marca 2020 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr XXXVII/946/19 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXXVI - 26 lutego 2020 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XXXVII - 11 marca 2020 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 1477/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2018 r.

DRUK NR 2947:
- w dniu 27 czerwca 2018 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druk nr 2948) - Rada podjęła uchwałę Nr CV/2699/18 w dniu 28 czerwca 2018 r.,
- w dniu 4 lipca 2018 r. - drugie czytanie projektu uchwały - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu,
- w dniu 29 sierpnia 2018 r. Rada podjęła uchwałę
Nr CVIII/2844/18 w sprawie zmiany uchwały Nr LV/1124/18 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu - podział planu na etapy: A, B i C

W skład części obszaru planu sporządzanego w ramach etapu C wchodzi obszar oznaczony numerem 55.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu


 

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do projektu uchwały - podzielony na poszczególne sekcje z numerami obszarów jakie zawierają:


dokument pdf-rysunek1 - obszar 1


dokument pdf-rysunek4 - obszary: 126 i 206


dokument pdf-rysunek7 - obszar 204


dokument pdf-rysunek10 - obszar 200


dokument pdf-rysunek13 - obszary: 136, 138 i 206


dokument pdf-rysunek16 - obszary: 19, 62, 131 i 204


dokument pdf-rysunek19 - obszar 201


dokument pdf-rysunek22 - obszar 204


dokument pdf-rysunek25 - obszar 7


dokument pdf-rysunek28 - obszary: 209, 210, 211 i 212


dokument pdf-rysunek31 - obszary: 9 i 14


dokument pdf-rysunek34 - obszar 199


dokument pdf-rysunek37 - obszar 14


dokument pdf-rysunek40 - obszary: 46 i 47


dokument pdf-rysunek43 - obszary: 55 i 59


dokument pdf-rysunek46 - obszary: 196, 198 i 199


dokument pdf-rysunek49 - obszar 188


dokument pdf-rysunek52 - obszary: 16 i 20


dokument pdf-rysunek55 - obszary: 43, 44 i 45


dokument pdf-rysunek58 - obszar 60


dokument pdf-rysunek61 - obszar 187


dokument pdf-rysunek64 - obszar 184


dokument pdf-rysunek67 - obszary: 20, 21, 22 i 25


dokument pdf-rysunek70 - obszary: 63, 64 i 65


dokument pdf-rysunek73 - obszary: 189 i 195


dokument pdf-rysunek76 - obszary: 134 i 185, 186


dokument pdf-rysunek79 - obszary: 179 i 180


dokument pdf-rysunek82 - obszary: 68 i 133


dokument pdf-rysunek85 - obszar 134


dokument pdf-rysunek88 - obszary: 177 i 184


dokument pdf-rysunek89 - obszary: 177, 178 i 184


dokument pdf-rysunek92 - obszar 80


dokument pdf-rysunek95 - obszar 168


dokument pdf-rysunek98 - obszar 134


dokument pdf-rysunek101 - obszary: 176 i 177


dokument pdf-rysunek104 - obszary: 177, 179 i 180


dokument pdf-rysunek107 - obszar 32


dokument pdf-rysunek110 - obszary: 83 i 84


dokument pdf-rysunek113 - obszary: 168 i 169


dokument pdf-rysunek116 - obszary: 134 i 169, 173


dokument pdf-rysunek119 - obszary: 175 i 177


dokument pdf-rysunek122 - obszar 177


dokument pdf-rysunek125 - obszary: 81 i 82


dokument pdf-rysunek128 - obszary: 166, 167 i 169


dokument pdf-rysunek131 - obszary: 85 i 86


dokument pdf-rysunek134 - obszar 166


dokument pdf-rysunek137 - obszary: 91, 92, 94 i 96


dokument pdf-rysunek140 - obszary: 127 i 141


dokument pdf-rysunek143 - obszary: 151 i 152


dokument pdf-rysunek146 - obszary: 34 i 35


dokument pdf-rysunek149 - obszary: 122, 123, 124 i 127


dokument pdf-rysunek152 - obszary: 146 i 152, 153


dokument pdf-rysunek155 - obszary: 34, 35, 36, 37 i 39


dokument pdf-rysunek158 - obszary: 105 i 107


dokument pdf-rysunek161 - obszary: 112, 113, 114 i 115


dokument pdf-rysunek164 - obszary: 153, 154, 155, 156, 157 i 158


dokument pdf-rysunek167 - obszar 34


dokument pdf-rysunek170 - obszary: 101, 102 i 103


dokument pdf-rysunek173 - obszar 40


dokument pdf-rysunekA - obszary: 210 i 211


dokument pdf-rysunekD - obszar 141


dokument pdf-rysunek2 - obszary: 1, 2 i 3


dokument pdf-rysunek5 - obszary: 137, 138 i 206


dokument pdf-rysunek8 - obszary: 18 i 204


dokument pdf-rysunek11 - obszary: 126 i 214


dokument pdf-rysunek14 - obszar 138


dokument pdf-rysunek17 - obszar 6


dokument pdf-rysunek20 - obszary: 201, 202, 203 i 205


dokument pdf-rysunek23 - obszary: 19, 131 i 204


dokument pdf-rysunek26 - obszary: 56 i 57


dokument pdf-rysunek29 - obszary: 139 i 172


dokument pdf-rysunek32 - obszary: 7, 8, 9, 10, 11 i 12


dokument pdf-rysunek35 - obszar 197


dokument pdf-rysunek38 - obszary: 14, 15 i 16


dokument pdf-rysunek41 - obszary: 47 i 48


dokument pdf-rysunek44 - obszar 59


dokument pdf-rysunek47 - obszary: 193, 194, 196 i 197


dokument pdf-rysunek50 - obszar 188


dokument pdf-rysunek53 - obszary: 15, 16, 17, 20, 21 i 22


dokument pdf-rysunek56 - obszary: 49 i 50


dokument pdf-rysunek59 - obszary: 60 i 61


dokument pdf-rysunek62 - obszary: 134 i 187


dokument pdf-rysunek65 - obszary: 180, 183 i 184


dokument pdf-rysunek68 - obszary: 22, 23 i 24


dokument pdf-rysunek71 - obszary: 66, 67 i 132, 133


dokument pdf-rysunek74 - obszary: 134, 187 i 189


dokument pdf-rysunek77 - obszary: 177 i 184


dokument pdf-rysunek80 - obszar 20


dokument pdf-rysunek83 - obszary: 169 i 170


dokument pdf-rysunek86 - obszary: 134 i 185dokument pdf-rysunek90 - obszary: 179 i 180


dokument pdf-rysunek93 - obszary: 68, 70 i 72


dokument pdf-rysunek96 - obszary: 168 i 169


dokument pdf-rysunek99 - obszary: 134 i 174


dokument pdf-rysunek102 - obszary 177


dokument pdf-rysunek105 - obszary: 27, 28, 29, 30, 31 i 32


dokument pdf-rysunek108 - obszary: 78, 80 i 81


dokument pdf-rysunek111 - obszar 72


dokument pdf-rysunek114 - obszary: 168 i 169


dokument pdf-rysunek117 - obszary: 169 i 174


dokument pdf-rysunek120 - obszar 177


dokument pdf-rysunek123 - obszary: 29 i 32


dokument pdf-rysunek126 - obszary: 81 i 83


dokument pdf-rysunek129 - obszary: 166, 167 i 169


dokument pdf-rysunek132 - obszar 150


dokument pdf-rysunek135 - obszar 33


dokument pdf-rysunek138 - obszary: 86, 87, 88, 89 i 90


dokument pdf-rysunek141 - obszary: 26 i 127, 128, 129, 130


dokument pdf-rysunek144 - obszary: 165 i 166


dokument pdf-rysunek147 - obszary: 95, 96, 97, 98 i 99


dokument pdf-rysunek150 - obszary: 121 i 125


dokument pdf-rysunek153 - obszary: 160, 161, 162, 163, 164 i 165


dokument pdf-rysunek156 - obszar 39


dokument pdf-rysunek159 - obszary: 107, 108, 109, 110 i 111


dokument pdf-rysunek162 - obszary: 114, 116, 117, 118, 119 i 121


dokument pdf-rysunek165 - obszary: 158, 159 i 160


dokument pdf-rysunek168 - obszary: 34 i 39


dokument pdf-rysunek171 - obszary: 104 i 105dokument pdf-rysunekB - obszar 143


dokument pdf-rysunekE - obszar 41


dokument pdf-rysunek3 - obszary: 3, 4 i 5


dokument pdf-rysunek6 - obszar 138


dokument pdf-rysunek9 - obszar 200


dokument pdf-rysunek12 - obszary: 79, 93, 126, 135, 136, 171 i 206


dokument pdf-rysunek15 - obszar 204


dokument pdf-rysunek18 - obszar 200


dokument pdf-rysunek21 - obszary: 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215


dokument pdf-rysunek24 - obszary: 7 i 9


dokument pdf-rysunek27 - obszary: 57 i 58


dokument pdf-rysunek30 - obszar 14


dokument pdf-rysunek33 - obszar 199


dokument pdf-rysunek36 - obszar 188


dokument pdf-rysunek39 - obszary: 12, 13 i 15


dokument pdf-rysunek42 - obszary: 54 i 55


dokument pdf-rysunek45 - obszar 199


dokument pdf-rysunek48 - obszar 192


dokument pdf-rysunek51 - obszar 180


dokument pdf-rysunek54 - obszary: 15 i 22


dokument pdf-rysunek57 - obszary: 52 i 53


dokument pdf-rysunek60 - obszary: 191 i 192


dokument pdf-rysunek63 - obszary: 134 i 188


dokument pdf-rysunek66 - obszar 20


dokument pdf-rysunek69 - obszar 51


dokument pdf-rysunek72 - obszar 190


dokument pdf-rysunek75 - obszary: 134 i 187


dokument pdf-rysunek78 - obszary: 179, 180, 181, 182, 183 i 184


dokument pdf-rysunek81 - obszar 20


dokument pdf-rysunek84 - obszary: 134 i 169


dokument pdf-rysunek87 - obszar 177dokument pdf-rysunek91 - obszary: 73, 74, 75, 76, 77, 78 i 80


dokument pdf-rysunek94 - obszary: 68, 69, 70, 71 i 72


dokument pdf-rysunek97 - obszary: 134 i 169, 173


dokument pdf-rysunek100 - obszary: 169 i 175


dokument pdf-rysunek103 - obszar 177


dokument pdf-rysunek106 - obszary: 29, 31 i 32


dokument pdf-rysunek109 - obszary: 80 i 83


dokument pdf-rysunek112 - obszary: 71 i 72


dokument pdf-rysunek115 - obszary: 169 i 173


dokument pdf-rysunek118 - Obszary: 169 i 175


dokument pdf-rysunek121 - obszar 177


dokument pdf-rysunek124 - obszar 32


dokument pdf-rysunek127 - obszary: 84 i 85


dokument pdf-rysunek130 - obszar 169


dokument pdf-rysunek133 - obszar 166


dokument pdf-rysunek136 - obszar 42


dokument pdf-rysunek139 - obszary: 90 i 140


dokument pdf-rysunek142 - obszary: 147, 148 i 149


dokument pdf-rysunek145 - obszar 34


dokument pdf-rysunek148 - obszary: 96, 97 i 105, 106


dokument pdf-rysunek151 - obszary: 121 i 144, 145, 146


dokument pdf-rysunek154 - obszar 34


dokument pdf-rysunek157 - obszary: 100 i 101


dokument pdf-rysunek160 - obszary: 111, 112 i 113


dokument pdf-rysunek163 - obszary: 118, 119, 120, 121 i 153, 154


dokument pdf-rysunek166 - obszary: 160 i 161


dokument pdf-rysunek169 - obszary: 38 i 39


dokument pdf-rysunek172 - obszar 113dokument pdf-rysunekC - obszar 142


dokument pdf-rysunekF - obszar 113dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 1478/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2018 r. (Druk nr 2948)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 1652/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2018 r. (Druk nr 2947)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:


dokument pdf-tekstStenogram z sesji CV - 27 czerwca 2018 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CVII - 4 lipca 2018 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji CVIII - 29 sierpnia 2018 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 11 kwietnia do 11 maja 2018 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekZbiorcza mapa z podziałem na sekcje

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 18 kwietnia 2018 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do projektu uchwały - podzielony na poszczególne sekcje z numerami obszarów jakie zawierają:


dokument pdf-rysunek1 - obszar 1


dokument pdf-rysunek4 - obszary: 126 i 206


dokument pdf-rysunek7 - obszar 204


dokument pdf-rysunek10 - obszar 200


dokument pdf-rysunek13 - obszary: 136, 138 i 206


dokument pdf-rysunek16 - obszary: 19, 62, 131 i 204


dokument pdf-rysunek19 - obszar 201


dokument pdf-rysunek22 - obszar 204


dokument pdf-rysunek25 - obszar 7


dokument pdf-rysunek28 - obszary: 209, 210, 211 i 212


dokument pdf-rysunek31 - obszary: 9 i 14


dokument pdf-rysunek34 - obszar 199


dokument pdf-rysunek37 - obszar 14


dokument pdf-rysunek40 - obszary: 46 i 47


dokument pdf-rysunek43 - obszary: 55 i 59


dokument pdf-rysunek46 - obszary: 196, 198 i 199


dokument pdf-rysunek49 - obszar 188


dokument pdf-rysunek52 - obszary: 16 i 20


dokument pdf-rysunek55 - obszary: 43, 44 i 45


dokument pdf-rysunek58 - obszar 60


dokument pdf-rysunek61 - obszar 187


dokument pdf-rysunek64 - obszar 184


dokument pdf-rysunek67 - obszary: 20, 21, 22 i 25


dokument pdf-rysunek70 - obszary: 63, 64 i 64


dokument pdf-rysunek73 - obszary: 189 i 195


dokument pdf-rysunek76 - obszary: 134 i 185, 186


dokument pdf-rysunek79 - obszary: 179 i 180


dokument pdf-rysunek82 - obszary: 68 i 133


dokument pdf-rysunek85 - obszar 134


dokument pdf-rysunek88 - obszary: 177 i 184


dokument pdf-rysunek89 - obszary: 177, 178 i 184


dokument pdf-rysunek92 - obszar 80


dokument pdf-rysunek95 - obszar 168


dokument pdf-rysunek98 - obszar 134


dokument pdf-rysunek101 - obszary: 176 i 177


dokument pdf-rysunek104 - obszary: 177, 179 i 180


dokument pdf-rysunek107 - obszar 32


dokument pdf-rysunek110 - obszary: 83 i 84


dokument pdf-rysunek113 - obszary: 168 i 169


dokument pdf-rysunek116 - obszary: 134 i 169, 173


dokument pdf-rysunek119 - obszary: 175 i 177


dokument pdf-rysunek122 - obszar 177


dokument pdf-rysunek125 - obszary: 81 i 82


dokument pdf-rysunek128 - obszary: 166, 167 i 169


dokument pdf-rysunek131 - obszary: 85 i 86


dokument pdf-rysunek134 - obszar 166


dokument pdf-rysunek137 - obszary: 91, 92, 94 i 96


dokument pdf-rysunek140 - obszary: 127 i 141


dokument pdf-rysunek143 - obszary: 151 i 152


dokument pdf-rysunek146 - obszary: 34 i 35


dokument pdf-rysunek149 - obszary: 122, 123, 124 i 127


dokument pdf-rysunek152 - obszary: 146 i 152, 153


dokument pdf-rysunek155 - obszary: 34, 35, 36, 37 i 39


dokument pdf-rysunek158 - obszary: 105 i 107


dokument pdf-rysunek161 - obszary: 112, 113, 114 i 115


dokument pdf-rysunek164 - obszary: 153, 154, 155, 156, 157 i 158


dokument pdf-rysunek167 - obszar 34


dokument pdf-rysunek170 - obszary: 101, 102 i 103


dokument pdf-rysunek173 - obszar 40


dokument pdf-rysunekA - obszary: 210 i 211


dokument pdf-rysunekB - obszar 143


dokument pdf-rysunekC - obszar 142


dokument pdf-rysunekD - obszar 141


dokument pdf-rysunekE - obszar 41


dokument pdf-rysunekF - obszar 113dokument pdf-rysunek2 - obszary: 1, 2 i 3


dokument pdf-rysunek5 - obszary: 137, 138 i 206


dokument pdf-rysunek8 - obszary: 18 i 204


dokument pdf-rysunek11 - obszary: 126 i 214


dokument pdf-rysunek14 - obszar 138


dokument pdf-rysunek17 - obszar 6


dokument pdf-rysunek20 - obszary: 201, 202, 203 i 205


dokument pdf-rysunek23 - obszary: 19, 131 i 204


dokument pdf-rysunek26 - obszary: 56 i 57


dokument pdf-rysunek29 - obszary: 139 i 172


dokument pdf-rysunek32 - obszary: 7, 8, 9, 10, 11 i 12


dokument pdf-rysunek35 - obszar 197


dokument pdf-rysunek38 - obszary: 14, 15 i 16


dokument pdf-rysunek41 - obszary: 47 i 48


dokument pdf-rysunek44 - obszar 59


dokument pdf-rysunek47 - obszary: 193, 194, 196 i 197


dokument pdf-rysunek50 - obszar 188


dokument pdf-rysunek53 - obszary: 15, 16, 17, 20, 21 i 22


dokument pdf-rysunek56 - obszary: 49 i 50


dokument pdf-rysunek59 - obszary: 60 i 61


dokument pdf-rysunek62 - obszary: 134 i 187


dokument pdf-rysunek65 - obszary: 180, 183 i 184


dokument pdf-rysunek68 - obszary: 22, 23 i 24


dokument pdf-rysunek71 - obszary: 66, 67 i 132, 133


dokument pdf-rysunek74 - obszary: 187 i 189


dokument pdf-rysunek77 - obszary: 177 i 184


dokument pdf-rysunek80 - obszar 20


dokument pdf-rysunek83 - obszary: 169 i 170


dokument pdf-rysunek86 - obszary: 134 i 185dokument pdf-rysunek90 - obszary: 179 i 180


dokument pdf-rysunek93 - obszary: 68, 70 i 72


dokument pdf-rysunek96 - obszary: 168 i 169


dokument pdf-rysunek99 - obszary: 134 i 174


dokument pdf-rysunek102 - obszary 177


dokument pdf-rysunek105 - obszary: 27, 28, 29, 30, 31 i 32


dokument pdf-rysunek108 - obszary: 78, 80 i 81


dokument pdf-rysunek111 - obszar 72


dokument pdf-rysunek114 - obszary: 168 i 169


dokument pdf-rysunek117 - obszary: 169 i 174


dokument pdf-rysunek120 - obszar 177


dokument pdf-rysunek123 - obszary: 29 i 32


dokument pdf-rysunek126 - obszary: 81 i 83


dokument pdf-rysunek129 - obszary: 166, 167 i 169


dokument pdf-rysunek132 - obszar 150


dokument pdf-rysunek135 - obszar 33


dokument pdf-rysunek138 - obszary: 86, 87, 88, 89 i 90


dokument pdf-rysunek141 - obszary: 26 i 127, 128, 129, 130


dokument pdf-rysunek144 - obszary: 165 i 166


dokument pdf-rysunek147 - obszary: 95, 96, 97, 98 i 99


dokument pdf-rysunek150 - obszary: 121 i 125


dokument pdf-rysunek153 - obszary: 160, 161, 162, 163, 164 i 165


dokument pdf-rysunek156 - obszar 39


dokument pdf-rysunek159 - obszary: 107, 108, 109, 110 i 111


dokument pdf-rysunek162 - obszary: 114, 116, 117, 118, 119 i 121


dokument pdf-rysunek165 - obszary: 158, 159 i 160


dokument pdf-rysunek168 - obszary: 34 i 39


dokument pdf-rysunek171 - obszary: 104 i 105


dokument pdf-rysunek3 - obszary: 3, 4 i 5


dokument pdf-rysunek6 - obszar 138


dokument pdf-rysunek9 - obszar 200


dokument pdf-rysunek12 - obszary: 79, 93 i 126, 135, 136, 171 i 206


dokument pdf-rysunek15 - obszar 204


dokument pdf-rysunek18 - obszar 200


dokument pdf-rysunek21 - obszary: 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215


dokument pdf-rysunek24 - obszary: 7 i 9


dokument pdf-rysunek27 - obszary: 57 i 58


dokument pdf-rysunek30 - obszar 14


dokument pdf-rysunek33 - obszar 199


dokument pdf-rysunek36 - obszar 188


dokument pdf-rysunek39 - obszary: 12, 13 i 15


dokument pdf-rysunek42 - obszary: 54 i 55


dokument pdf-rysunek45 - obszar 199


dokument pdf-rysunek48 - obszar 192


dokument pdf-rysunek51 - obszar 180


dokument pdf-rysunek54 - obszary: 15 i 22


dokument pdf-rysunek57 - obszary: 52 i 53


dokument pdf-rysunek60 - obszary: 191 i 192


dokument pdf-rysunek63 - obszary: 134 i 188


dokument pdf-rysunek66 - obszar 20


dokument pdf-rysunek69 - obszar 51


dokument pdf-rysunek72 - obszar 190


dokument pdf-rysunek75 - obszary: 134 i 187


dokument pdf-rysunek78 - obszary: 179, 180, 181, 182, 183 i 184


dokument pdf-rysunek81 - obszar 20


dokument pdf-rysunek84 - obszary: 134 i 169


dokument pdf-rysunek87 - obszar 177dokument pdf-rysunek91 - obszary: 73, 74, 75, 76, 77, 78 i 80


dokument pdf-rysunek94 - obszary: 68, 69, 70, 71 i 72


dokument pdf-rysunek97 - obszary: 134 i 169, 173


dokument pdf-rysunek100 - obszary: 169 i 175


dokument pdf-rysunek103 - obszar 177


dokument pdf-rysunek106 - obszary: 29, 31 i 32


dokument pdf-rysunek109 - obszary: 80 i 83


dokument pdf-rysunek112 - obszary: 71 i 72


dokument pdf-rysunek115 - obszary: 169 i 173


dokument pdf-rysunek118 - Obszary: 169 i 175


dokument pdf-rysunek121 - obszar 177


dokument pdf-rysunek124 - obszar 32


dokument pdf-rysunek127 - obszary: 84 i 85


dokument pdf-rysunek130 - obszar 169


dokument pdf-rysunek133 - obszar 166


dokument pdf-rysunek136 - obszar 42


dokument pdf-rysunek139 - obszary: 90 i 140


dokument pdf-rysunek142 - obszary: 147, 148 i 149


dokument pdf-rysunek145 - obszar 34


dokument pdf-rysunek148 - obszary: 96, 97 i 105, 106


dokument pdf-rysunek151 - obszary: 121 i 144, 145, 146


dokument pdf-rysunek154 - obszar 34


dokument pdf-rysunek157 - obszary: 100 i 101


dokument pdf-rysunek160 - obszary: 111, 112 i 113


dokument pdf-rysunek163 - obszary: 118, 119, 120, 121 i 153, 154


dokument pdf-rysunek166 - obszary: 160 i 161


dokument pdf-rysunek169 - obszary: 38 i 39


dokument pdf-rysunek172 - obszar 113


powrótPowrót do strony głównej planu - Etap C