Dokument archiwalny
ds. AU-02-5.6730.2.1006.2019.EDA

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, z garażem podziemnym i miejscami postojowymi na poziomie terenu, z drogą dojazdową do garażu podziemnego na działkach nr 109/1, 108/10 i 108/11 obr.34 Podgórze oraz zjazdem z działki nr 679/4 obr.33 Podgórze (ul. Kobierzyńska) zlokalizowanym na działkach 679/1, 679/3 obr.33 Podgórze, 109/2, 108/4 i 108/5 obr.34 Podgórze”

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                             Kraków, dnia 12.02.2020r.

AU-02-5.6730.2.1006.2019.EDA

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 12.02.2020r. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięciu terminu zakończenia sprawy na podstawie art. 36 kpa do dnia 12.04.2020r. w postępowaniu znak: AU-02-5.6730.2.1006.2019.EDA o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, z garażem podziemnym i miejscami postojowymi na poziomie terenu, z drogą dojazdową do garażu podziemnego na działkach nr 109/1, 108/10 i 108/11 obr.34 Podgórze oraz zjazdem z działki nr 679/4 obr.33 Podgórze (ul. Kobierzyńska) zlokalizowanym na działkach 679/1, 679/3 obr.33 Podgórze, 109/2, 108/4 i 108/5 obr.34 Podgórze”

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 12.02.2020r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
EWELINA DATOŃ-KRĘCICHWOST
Data wytworzenia:
2020-02-12
Data publikacji:
2020-02-12
Data aktualizacji:
2020-02-12