Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 lutego do 9 marca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2020-02-10
Data publikacji:
2020-02-10
Data aktualizacji:
2020-02-10
 

Dziennik zmian komunikatu:


2020-06-10 10:42:42
TOMASZ GDULA
 Przeniesiono do archiwum
2020-02-10 08:49:17
TOMASZ GDULA
 Publikacja