Dokument archiwalny
 wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 6.02.2020 r. do 26.02.2020 r. wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

 

1. działkę nr 187 obręb 17-Podgórze, ul. Koszykarska, na cele: fragment obiektu gospodarczego (skład), dojście (droga dojazdowa), uprawy ogrodnicze (rolniczy), 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 1137/5 obręb 43-Krowodrza, ul. Opolska, na cel: podwórze, 1 pozycja na wykazie,

3. działkę nr 316/6 obręb 6-Śródmieście, ul. Olszańska, na cel: rozbiórka starej wiaty śmietnikowej; budowa wiaty rowerowej, altany śmietnikowej i wiaty – wózkowni i rowerowni; modernizacja powierzchni podwórza, poprzez urządzenie trawnika i chodników i użytkowanie jako podwórze oraz część działki nr 316/4 obręb 6-Śródmieście na cele: droga dojazdowa, zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

 

wykazy


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA KALĘBA-WĘDZINA
Data wytworzenia:
2020-02-05
Data publikacji:
2020-02-05
Data aktualizacji:
2020-02-05